Nedlastinger & FAQ

Velkommen til våre sider for nedlastninger, spørsmål og svar. Her finner du dokumenter med beskrivelse av våre produkter og installasjonsveiledninger. Vi har også samlet de mest vanlige spørsmålene sammen med våre svar i en FAQ.

Har spørsmål som du ikke finne svar på her? Da kan kan du gjerne ta kontakt med oss.

Her kan du logge inn på portalen for å administrere ditt lysanlegg

Kundeportal

Nedlasting av produktark

Legg igjen din e-post for å komme til oversikten over nedlastninger.

Spørsmål

Svar

Hvordan kan jeg tenne/slukke lyskurser i et tennskap?

Er du registrert bruker på Datek Lysstyringsplattform kan du logge deg på lenken https://dlc-install.datek.no/ fra mobiltelefonen og følg anvisning. Appen benytter din GPS og gir deg direkte tilgang til nærmeste tennskap som du har rettigheter for å tenne/slukke. Tidsbesparende og enkelt.

Jeg skal idriftsette et tennskap. Hva trenger dere av informasjon?

Vi trenger styringsenhetens serienummer, et navn til tennskapet og tennskapet posisjon. Posisjonen skal være på formatet WGS84 desimalgrader. Bruk for eksempel Google Map som kan gi deg dette direkte. Er tennskapet bygget hos tavlebygger som er Datek sertifisert, vil skapet være ferdig konfigurert og gjenstående er bare testing. Om skapet ikke er ferdig konfigurert så må vi gjøre det med installatør på stedet før siste sjekk.

Finnes det en App vi kan bruke for å tenne/slukke banelyset?

Ja, det gjør det. Appen finnes i 2 versjoner, en for registrert Bane-/anleggsansvarlig og en for brukere opprettet av Bane-/anleggsansvarlig. Appen gir klubben mulighet til å håndtere brukerne lokalt innenfor styringsrammer satt av plattformeier.

Enhetens A-lampe er rød og jeg kan ikke styre tennskapet? Hva er feil?

Du mangler kommunikasjon med GSM nettverket. Dette kan være flere årsaker til dette problemet; Dårlig dekning, feil på abonnementet eller feil på enheten. Vi sjekker sist innrapporterte signalstyrker og kan gi deg et hint om lokal GSM dekning. Dårlig dekning kan skyldes feil på eller feilmontert antenne, feil på kabel eller antenneoverganger. Vi kan så sjekke abonnement. Abonnementet skal være av type M2M total og ha pin-kode fjernet. Hvis ikke disse 2 tilstandene er årsaken må det feilsøkes direkte på enheten. Da må enheten vanligvis tilbake til oss i Datek for feilsøking.

Hva er bra/dårlig signalstyrke på GSM?

Verdier mellom -51dBm og -93dBm er innenfor anbefalt signalstyrke, mens verdier mellom -93dBm og -113dBm er dårlig, hvor -113dBm er helt av nett.

I et armaturstyrt nettverk har 3 noder inntil hverandre meldingen "offline". Hva er feil med nodene?

Hvis 2 eller flere noder har feilmelding som starter rundt samme tid, så er det mer sannsynlig at feilen ligger et annet sted. Foreslår sjekk av styrestrømmen til nodene.

I et armaturstyrt veilysnettverk er nodene røde i kartet, men vi vet at de er i orden. Hvorfor?

Node kan stå i nettverk hvor styrestrømmen til armaturene er strømløse på dagtid. For eksempel et ombygd anlegg hvor bare deler av anlegget er armaturstyrt, mens resten av anlegget er sløyfestyrt og derfor må slås av på dagtid. Sløyfestyringe gir styrestrøm til begge anlegg. I konfigurering av noder er det en avkryssningsboks "Strømløs på dagtid". Denne skal da være avkrysset.

Vil du vite mer om fremtidens lysstyring?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

  • Ansatt datek
    Ta kontakt