En

Flåtestyring

Systemer for effektiv kontroll, utnyttelse og reduserte kostnader i forbindelse med transport og datafangst.

Flåtestyring og datafangst

Datek ble etablert med distribusjon av flåtestyringsløsninger som primærområde. Gjennom årene har vi utviklet og levert en rekke løsninger til både privat og offentlig sektor.

Flåtestyring for gode beslutningsgrunnlag

Flåtestyring er et samlebegrep for administrasjonssystemer som har som hovedformål å innhente, strukturere, analysere og presentere data over flåter av kjøretøy. Systemene tar hensyn til store mengder informasjon – ofte fra flere parallelle kilder/prosesser. Målsettingen med systemene er å lage gode beslutningsgrunnlag – enten for bruk i eget system – eller som del av bedriftens øvrige systemer.

I Norge har flåtestyring tradisjonelt sett vært i bruk for transportører som ønsker å optimere ruteplanlegging med visning i kartapplikasjon. Gjennom årene har ny teknologi gitt muligheter for å benytte flåtestyring på helt nye områder. Om det er servicemedarbeidere, kjøretøy, containere, tankbiler, tog eller andre enheter kan våre flåtestyringsløsninger dokumentere posisjon, status og aksjon – både i nåtid, fortid og ikke minst som plan for fremtidige handlinger.

Flåtestyring handler også om å bruke sanntidsinformasjon. Sanntidskommunikasjon flytter informasjon om alle feltenheter direkte inn i administrasjonssystemet. Systemet gjenkjenner, registrerer status, detekterer avvik og planlegger neste steg i prosessen umiddelbart. Dette er et godt verktøy for å effektivisere og dokumentere driftssituasjoner.

Datafangst og Big Data

Datafangst er registrering av store mengder med data fra fjerntliggende steder eller kjøretøyer der det er naturlig å benytte trådløs teknologi. Innsamlede data benyttes til dokumentasjon, statistikker og som beslutningsunderlag i industrielle prosesser.

Big Data har de siste årene utviklet seg veldig. Teknologier innen dette området gjør det mulig å samle inn og analysere enorme mengder data, og benytte disse på nye og spennende områder.

I Datek anstrenger vi oss for å innarbeide big data og analytics i våre løsninger for å få ny innsikt i dataene som samles inn.

Kundereferanser

Gardermoen Fuelling Services AS

Tidspunkt for fylling av drivstoff er essensielt for alle flyselskaper. Det er kort tid mellom ankomst og avgang, leveringspresisjon er derfor avgjørende.

Les mer

CargoNet

CargoNet så tidlig behovet for overvåkning av lokomotiver og gods i sanntid, samt enklere registrering av punktlighet.

Les mer

Nettbuss

Datek fikk oppdraget med å utvikle et flåtestyringssystem som forenkler og kvalitetssikrer all drift med alle aspekter rundt busstransport på Oslo Lufthavn.

Les mer

Bane NOR

Bane NOR hadde behov for å kunne spore strømløse vogner for å vite hvor de befinner seg til enhver tid.

Les mer