En

Smarte kjøretøy

Spennende produkter for smarte kjøretøy basert på vår erfaring fra komplekse, industrielle kjøretøyløsninger.

Smarte kjøretøy

De siste årene har vi valgt å lage gode og spennende produkter for smarte kjøretøy basert på vår erfaring fra komplekse, industrielle kjøretøyløsninger. Produktene er basert på en moderne infrastruktur, med veltestet utstyr til bilene.

Produktene er delt opp i tre områder: for kommuner, for SMB-markedet og for konsumentmarkedet.

Smarte kjøretøy for kommuner

Kjørebokproduktet vårt for kommuner er nå i full drift hos Fredrikstad kommune, og produktet er tilpasset kommuner basert på Fredrikstads behov samtidig som vi hele tiden har hatt fokus på produkt og gjenbrukbarhet. Produktet består av flere moduler:

  • Kjørebok og turrapporter.
  • Kjøretøysregister.
  • Sanntids flåtestyring i kart, enten Google Maps, Geodata/ESRI Arcgis eller Open Streetmap.
  • Sjåførregister med registrering av kompetanse og sertifikater.
  • Registrering av sjåfør med bruk av eksisterende ansattkort (kortleser i alle biler).
  • Service og vedlikehold.
  • Verkstedregister med avtalehåndtering.
  • Uthenting av kjøretøysdata via bilens diagnoseport (OBD II).
  • Avdelingsstruktur tilpasset kommuner.
  • Leasingkontroll.

En kommune ønsker typisk å ha en lokal installasjon av systemet, noe vi har tatt høyde for i arkitektur og valg av infrastruktur.

Smarte kjøretøy for SMB-markedet

For små og mellomstore bedrifter tilbyr vi produktet via partnere som videreselger løsningen i egen merkevare. Her leveres produktet som en skybasert tjeneste, hvor verken partnere eller kunder trenger å installere noe lokalt. Funksjonalitet er tilsvarende som for kommuner. Det er i tillegg ekstra funksjonalitet knyttet til kjørebok, blant annet for bompasseringer som registreres automatisk, kjøring på privat vei og lignende.

Smarte kjøretøy for konsumentmarkedet

Også for konsumentmarkedet selges produktet via partnere. Men her er det også tilrettelagt for at disse partnere kan tilby integrasjon via APIer for sine partnere igjen. Dette gjør at forskjellige app’er kan tilbys mot sluttbrukerne, og tjenester innenfor forsikring, verksted, salg, leasing og andre tjenester som er interessante for sluttbrukerne og verdiskapende for økosystemet av partnere.

Kundereferanser

Fredrikstad kommune

Datek har levert kjørebok og en totalløsning for flåtestyring og oppfølging av kommunens ca. 500 kjøretøy.

Les mer