Øvrevoll Hosle IL

Øvrevoll Hosle i Bærum kommune er et allsidig idrettslag med fotball, bandy, alpint, langrenn og flere andre idretter i klubben. Hoslebanen, banen foran klubbhuset, har nylig blitt oppgradert og lysstyringssystemet er levert av oss i Datek Light Control.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Banestyring,   Idrettsanlegg  
Hoslebanen

Kunstgressbane og isbane

Hoslebanen har en lang historie og ble for første gang tatt i bruk i 1966. Da var det kun en gressbane på et jorde. I 1988 ble det bygget om til grusbane med lys og vanningsanlegg, dermed kunne banen tas i bruk til bandy om vinteren. På 2000-tallet ble behovet for et mer allsidig anlegg tydelig, og man begynte å planlegge et kombinert idrettsanlegg med både kunstgress og kunstis. Det ble tatt sikte på å få planene inn i Bærum kommunes anleggsperiode 2019-2022. Sommeren 2022.startet anleggsarbeidet

Datek Light Control og Bærum kommune har alltid hatt et nært og godt samarbeid. Alle idrettsbaner i kommunen har lysstyring fra oss, den nye kunstgressbanen på Hoslebanen er intet unntak. På vinterstid islegges banen og fungerer som bandybane. Lysstyringen er satt opp slik at vi kan styre hver enkelt mast rundt banen for å optimalisere lyset på banen, og sikre at det er riktig lys til riktig tid. Rundt banen er det installert nye LED armaturer fra Multilux.

Hoslebanen er ett av åtte anlegg som Øvrevoll Hosle bruker hver dag, hele året. Derfor er det viktig for Hosle IL å ha muligheten til å kunne justere lyset på anleggene. Det er nødvendig for å begrense lysforurensning rundt anlegget, sikre at anleggene som ligger i tettbygde strøk er slått av når det ikke er aktivitet, og at de ikke lyser om natten. Og selvfølgelig redusere energikostnadene.

Løsningen

Multilux har levert 46 stk LED-lyskastere fra WS-serien til nederlandske AAA-LUX, disse ble montert på de seks 20 m høye, eksisterende gittermastene i anlegget. Lysanlegget leverer 750 lux iht NS-EN12193. Lyset fra WS-serien gir høy komfort for øyet, og oppleves som meget behagelig av brukerne. Fargegjengivelse ligger nær naturlig dagslys.

Hoslebanen ligger i et svært tettbygd område, og det er lagt stor vekt på avblending for å sikre minimalt strølys til omgivelsene. Det har man lykkes særdeles godt med, for lyset kuttes raskt utenfor spilleflaten. Øvrevoll Hosle har både kontaktorstyring og armaturstyring fra Datek Light Control på anleggene. På den nye Hoslebanen sitter den siste generasjonen Zhaga enheter (Zhaga LCU Z5) i mastene. Enhetene kommuniserer med en Zhaga gateway, som igjen kommuniserer med Datek plattformen. Zhaga LCU Z5 noden er installert i en Zhaga koblingsboks i hver enkelt mast og kommuniserer med armaturene I masten. Installasjon av lysstyringsenheter er utført av Laje AS. Dette gir full fleksibilitet med tanke på å justere lyset, sånn at idrettslaget får riktig lysstyrke til riktig aktivitet.

De nye LED-lyskasterne erstattet gamle, konvensjonelle 1000W damplamper, og energibesparelsen anslås til rundt 50 %.
Styr lyset ved hjelp av mobilen

I alle løsninger fra Datek Light Control for idrettsanelgg settes det opp et regelsett. Dette avgjør når det skal være lys på banen. I Bærum kommune sin løsning slås alle anlegg automatisk på basert på solnedgang. I tillegg legges det inn tidspunkt for når lyset skal slås av. Baneansvarlig kan enkelt ved hjelp av DLC Active, en app på mobiltelefonen, justere lyset. For eksempel kan lysstyrken skrus opp til servicelys på 20 %, treningslys på 50 % og kamplys på 100 %. Eller man kan skru lyset helt av. Det er enkelt for baneansvarlig å legge til/fjerne andre som trenger tilgang til lysstyring i appen.

Baerum Hoslebanen idrettsbelysning
Foto og video: Vidar Moløkken/Multilux

Vil vite mer om våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!


  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS