Bli en del av en sammenkoblet gjeng

Av Anders Westgaard

23.10.2023

Datek
Futureconnected
Anders Westgaard liggende

I Datek har vi alltid fått ting til å snakke sammen. Ved å koble sammen mennesker og teknologi bidrar vi til å løse utfordringer i samfunnet innen sikkerhet, energi, infrastruktur og helse. For å få til dette har vi de flinkeste folka. Nå trenger vi flere flinke folk. Vil du bli en del av en sammenkoblet gjeng?

Hvorfor bli en del av oss? Det kan vår Administrerende direktør, Anders fortelle deg 👇

Hvor kommer vi fra og hvor er vi på vei?

Datek AS ble etablert i 1997. I starten var vi et lite teknologiselskap som fokuserte på å utvikle og drifte IoT-løsninger og systemer for våre kunder, hvor driftssikkerhet, pålitelighet og kvalitet alltid var førende. Denne filosofien har vi tatt med oss videre i vår utvikling og i dag består vi av fire selskaper med fokus på tre forskjellige forretningsområder.

Vi kombinerer de flinkeste teknologene med våre like flinke markeds- og salgsressurser. Vi skal aldri gå på kompromiss med tekniske valg, men samtidig ta hensyn til at vi leverer den funksjonaliteten kundene etterspør. Vår kompetanse strekker seg fra elektronikkdesign til sluttbrukergrensesnitt, og fra produksjonsvennlighet til informasjonssikkerhet.

Datek er best på leading edge, ikke bleeding edge😉

Hemmeligheten til vår suksess

I Datek er vi veldig opptatte av å utnytte de synergiene som er mellom selskapene våre, selv om de fokuserer på hver sine forretningsområder. Om det er tekniske eller kommersielle synergier utnytter vi disse til å levere de beste løsningene til våre kunder. Vi gjenbruker det vi kan og vi deler på erfaringer og løsningsvalg der det gir en gevinst. Innenfor teknologiens verden er det ofte fornuftig å ta utgangspunkt i noe som eksisterer og hele tiden etterstrebe å gjøre det litt bedre.

Ikke en samlebåndsbedrift

Vi vet at våre ansatte trives best, og utvikler seg mest, hvis de kan jobbe med varierte og interessante oppgaver. Våre oppdrag og leveranser strekker seg fra å ta ansvar for komplekse totalløsninger med både hardware, software og back-end, til mer målrettede oppdrag som å hjelpe våre kunders eksisterende produkter og løsninger til å passe inn i en tilkoblet verden. Vi jobber for alt fra forsvarsindustrien og romfart til å utvikle våre egne produkter og løsninger. Synes du teknologi er spennende vil du garantert trives i Datek!

Kompetanse

Det aller viktigste for oss i Datek er å ha forståelse for hele verdikjeden innenfor våre forretningsområder. Finnes det gode løsninger i markedet benytter vi disse, men vi må ha nok kompetanse til å gjøre den vurderingen. Og i mange tilfeller må vi utvikle hele eller deler av verdikjeden selv. Det betyr at vi er avhengige av et mangfold av kompetanse internt:

  • Elektronikkdesign, mekanisk design, produksjonsvennlighet og sourcing
  • Lavnivå og høynivå programmering – både embedded og på servernivå
  • Frontend og UX
  • AI og Big Data
  • Informasjonssikkerhet

Vår teknologi pusher grensene – men innenfor kommersielle behov!

Datek er ikke en forskningsbedrift. Vår teknologi skal gi oss en fordel innenfor de forretningsmulighetene vi ser. Vi utvikler ikke tekniske løsninger for teknologiens del, men vi skal utnytte at vi er teknisk ledende til å skape en lønnsom forretning.

Vi er opptatt av å bruke vår kompetanse, erfaring, nettverk og engasjement for å gjøre en forskjell. Om det er konkrete aktiviteter som Datek Open eller jobbing i tverrfaglige team er målet alltid det samme - dele kunnskap og hjelpe hverandre til å utvikle oss og skape samhold.

Datek Open
God stemning med Hackaton i Datek Open