Datek Open - Kompetansedeling i en hektisk hverdag

Av Lise Engmo Eggum

05.07.2022

Datek
Futureconnected
Sissel Emil Simen

På tvers av selskapene i Datek har vi et bredt kompetansespekter. På teknisk side jobber folk med hw-utvikling, embedded sw, backend- og frontend-utvikling. Vi programmerer i Ruby, Java, .net, C, Typescript, Kotlin, Swift og mer. I tillegg har vi UX-designere, testere, sikkerhetstestere, tjenesteutviklere, prosjektledere, support, marked og salg. Vi jobber med mange forskjellige konseptområder og kundeprosjekter. Alle jobber i det daglige i hovedsak innenfor sitt område, men vi har et stort fokus på at vi skal ha et felles fagmiljø. Alle skal vite litt om det som skjer. Alle skal ha noe innsikt i hvem som har kunnskap om hva. Og ikke minst: terskelen for å spørre og lære av hverandre skal være forsvinnende liten.

Datek Open skal være gøy og inspirerende

Vi har gått fra å være et relativt lite firma med 20 ansatte for 4 år siden, til dagens over 70 ansatte fordelt på fire datterselskaper. Det har vært mange nye ansikter og en voksende organisasjon som gjør det litt vanskeligere å sette i gang initiativer på tvers ad hoc. Datek Open er vårt konsept for å sikre et felles fagmiljø. Vår målsetting er å holde 4 fagdager i året, som skal være åpne og inkluderende for alle. Fagdager er prioritert, og alle skal kunne legge annet arbeid til side for å delta. Det skal være gøy og inspirerende, og det skal bygge sosiale bånd som bryter med hverdagen.

I mars i år holdt vi en fagdag som var fylt opp med lyntaler. Vi hadde 3 parallelle løp som spente fra innsikt i hvordan marked jobber med SoME til AWS IoT Core til ZigBee sniffing. De ansatte kunne velge å lære noe nytt som de kunne ha bruk for eller høre om et område de var nysgjerrige på. Lokalene våre summet av engasjement mens folk beveget seg mellom lyntalene og diskuterte det de nettopp hadde hørt, og stemningen rundt pizzaen på kvelden var knallgod.

Innholdsrikt program for Datek Open
Innholdsrikt program for Datek Open

Utvikling av kameraintegrasjon på en dag

I juni holdt vi en helt annen type fagdag – et hands-on torsdagsprosjekt. Hele dagen var satt av til å jobbe teknisk eller ikke-teknisk med dagens tema som denne gang var kameraintegrasjon. Temaet kom fra Datek Smart Home, og vi satte på forhånd opp noen gruppeledere som hadde ansvar for å sammen legge en plan med forslag til noen konkrete oppgaver man kunne jobbe med, samt et overordnet bilde på hvordan ting skulle henge sammen til slutt på teknisk side. En slik dag er alltid morsomst når man faktisk kommer i mål med noe, og da er det viktig med litt planlegging i forkant.

God stemning under Datek Open - Hackaton

Selv om de tekniske rammene var satt av smarthusløsningen vår, så var alle invitert og mange ble med for å prøve seg på noe nytt og få innsikt i dette området. Vi endte opp med tre tekniske grupper som jobbet på huben, på backend og på frontend. De kom i mål med en løsning der vår hub snakker direkte med et wifi-kamera og henter ut bilder. På backend ble det satt opp buckets i S3 med signed url som hub kunne legge bildene i. Så ble det laget et API og frontendløsninger på web og i vår Android-app som jobbet mot APIet og viste frem bildene. I tillegg hadde vi en gruppe som fokuserte på tjenesteutvikling, som i løpet av dagen både fikk gjort en konkurrentanalyse og utarbeidet to konsepter. Gjennom dagen hadde vi felles statussesjoner som var åpen for alle.

Engasjementet var stort, alle kom i mål og stemningen var deretter.

Faglig og sosialt hånd i hånd

I en hektisk hverdag er det ikke alltid lett å tenke utenfor sin egen boks, og i et firma som driver med så mye forskjellig er det viktig å bygge opp under disse møtepunktene på tvers. Man blir bedre kjent med noen man jobber lite med ellers og får ny kunnskap om teknologi som andre har jobbe med lenge. Ved å dra folk ut av hverdagen og inn i nye settinger der det er naturlig å snakke sammen, så vokser både faglig og sosial kompetanse.