Sandefjord - en smart by med smarte løsninger

av Øystein Sigstad

28.10.2021

Smarte løsninger
Smarte Byer
Lysstyring
Sandefjord illustrasjon

Datek Light Control har i mange år levert systemer for å styre utendørs belysning i Sandefjord kommune. Den nye Zhaga Book-kontakten gjør lysanlegget smart.

Tidligere i år begynte Sandefjord kommune å registrere aktivitet i Sverres gate med hjelp av sensorteknologi. Formålet er å kartlegge trafikken gjennom døgnet for å se om det er mulig å redusere styrken på gatebelysningen ytterligere på tider av døgnet hvor det er lite trafikk. Klarer man det vil man både spare miljøet, kutte kostnader og samtidig redusere lysforurensning. Kommunen vil da bare lyse opp det som er nødvendig for å kunne opprettholde trygge gater og byrom der mennesker ferdes.

Sandefjord kommune har gatebelysning som styres både på armatur nivå og via tennskap. På armaturstyring benytter kommunen nå helt nye styringsenheter som er utviklet for å passe til den nye standardiserte Zhaga Book 18 kontakten. I tillegg til armatur enhetene har vi også introdusert vår helt nye Zhaga IoT Gateway. Med Zhaga Book 18 kontakten er det veldig enkelt å klikke inn styringsenhetene, såkalt plug and play. Og vipps åpner en helt ny verden seg! Nå kan kommunen ta i bruk sensorer som måler luftkvalitet, metrologi, trafikkovervåking og lignende. Mange kommuner er ikke klar over at de allerede besitter deler av en smart city infrastruktur via lyktestolpene langs gater og veier der folk ferdes.


Smart byen Sandefjord
Nye Zhaga komponenter i armaturene.
Zhaga
Zhaga klikkes enkelt på armaturene.

Trafikkovervåkning er et stadig voksende segment innenfor IoT og smarte byer. Ved å overvåke og registrere trafikken og aktiviteten i en gate, en bydel eller andre områder kan kunden raskt skaffe seg en god forståelse over aktiviteten. Det være seg gående, syklister eller bilister. Det finnes gode mekanismer som kan skille på de enkelte trafikantene og gi informasjon om hvor mange som ferdes i området i en periode.

Hva kan dette brukes til? Vel, i eksempelet med Sandefjord kommune så kan det brukes for å se om man kan senke lysnivået ytterligere om natten. Men det er mange andre muligheter også. Planlegges det veiarbeid i byen, utvikle nye eiendommer, eller skal sentrum sperres av for å arrangere festival, kan det være nyttig å vite hvor mange som i løpet av et døgn passerer det aktuelle stedet. Slik kan man vurdere eventuelle omkjøringer og omdirigering av trafikk for å sikre en god trafikkflyt for både bilister, kollektivtrafikk og gående.

For å få til dette bruker vi en deteksjonsenhet på armaturet som registrerer trafikken. Denne enheten er igjen koblet til IoT nettverket kommunen bruker fra Datek Light Control. Her blir dataen behandlet og presentert i Sandefjord kommune sin webportal.

Basert på denne dataen kan kommunen vurdere om de kan ytterligere senke lyset på tider av døgnet med lite trafikk.


Smarte byer handler om å samle inn data og vurdere tiltak ut fra dette. Med våre løsninger får kunden all informasjon tilgjengelig på ett sted.


Ta kontakt med oss i Datek for å diskutere smarte løsninger for smarte byer!