En

Vi skal bli best i Norden innen IoT

Datek Wireless AS tar et stort steg videre og kjøper Informasjonskontroll AS. Målet er å bli Nordens ledende IoT-miljø.

Global IoT aktør

Vi satser nå for fullt og har inngått en avtale om oppkjøp av produktutviklingsselskapet Informasjonskontroll (IK). Datek og Informasjonskontroll kjenner hverandre godt, og har allerede samarbeidet i mange prosjekter. Selskapene utfyller hverandre bra og sammen vil bedriftene utgjøre en betydelig aktør globalt.

Produktutvikling for fremtidens smarte løsninger

«Etterspørselen etter produkter og løsninger innen IoT øker kraftig og Datek lykkes godt på flere områder innen dette markedet. Vi leverer produkter og løsninger blant annet innen smarthus, digital helse og omsorg, kommunale systemer og smarte byer. Vi har en klar ambisjon om å vokse, også utenfor Norges grenser. IK har veldig dyktige utviklere som utfyller oss godt. Ved å samarbeide får vi mye bedre kapasitet og vi vil kunne tilby mange spennende og innovative produkter i årene som kommer. », sier daglig leder i Datek Wireless AS, Espen Westgaard.

Avtalen går over en to-års periode hvor første del av oppkjøpet gjennomføres i mars 2018. I denne perioden vil IK fortsette i nåværende form, men med tette bånd til Datek som vil være en av deres største kunder. Innen utgangen av 2019 vil IK være en del av Datek. Informasjonskontroll flytter inn i lokalene til Datek i Lillestrøm før påske.

«Datek er den perfekte match til Informasjonskontroll. Sammen vil vi ha en unik kompetanse og kapasitet som på sikt vil gjøre oss til den største og mest slagkraftige IoT-aktøren i Norden. Informasjonskontroll jobber i dag i mange nyskapende prosjekter for en rekke spennende kunder. Vi er sikre på at denne sammenslåingen vil gjøre oss til en enda bedre partner for våre nåværende og framtidige kunder», sier Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Informasjonskontroll AS.

Kort om selskapene

Informasjonskontroll AS

Datek Wireless AS

Les artikkel fra Finansavisen 12. mars.

Øyvind Steira Mikkelsen, Espen Westgaard, Anders Westgaard og Per Berg

Fra venstre: Øyvind Steira Mikkelsen, Daglig leder i Informasjonskontroll AS. Espen Westgaard, hovedaksjonær og Daglig leder i Datek Wireless AS. Anders Westgaard, Daglig leder i Datek Productions AS, hovedaksjonær og styremedlem i Datek Wireless AS. Per Berg, Salgs- og markedssjef i Informasjonskontroll AS.

  • Del denne artikkelen på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Gå tilbake