Meny

Bærum kommune

Med over 125 000 innbyggere skal Bærum være en klimaklok kommune i 2020. Med dette ønsker Bærum og ta i bruk ny teknologi og sørge for å involvere kommunens innbyggere i prosessen.

Kalvøybroen i rosa

Smart belysning i Bærum kommune

I 2018 gikk starten på en ny tidsregning for utendørsbelysningen i Bærum kommune og i løpet av de neste årene vil all utendørsbelysning i Bærum kommune være knyttet opp mot det nye systemet, levert av Datek Light Control.

Datek Light Control hjelper kommunen med dette ved å levere teknologi for å kunne kontrollere all utendørs belysning i kommunen, alt fra veilys til offentlige bygninger som skoler og barnehager. I Bærum har de allerede byttet ut nesten 5000 gamle lysarmaturer med nye og energibesparende LED armaturer. For å oppnå ytterligere effekt har kommunen også inngått avtale med Datek Light Control om å levere styringssystem for utendørsbelysningen i kommunen.

Et godt eksempel på dette er for eksempel Kalvøybroen som i oktober var lyst opp i rosa lys til støtte for rosa sløyfe aksjonen.


Kommunen tar miljøet på alvor

Ved hjelp av Datek Light Control sine løsninger kan kommunen kontrollere hvert enkelt lysarmatur og sette opp regler for når det skal lyse, hvilken lysstyrke som skal gjelde, om den skal dimmes ned eller gi mer lys. Dette for å sikre riktig lys på riktig sted, men også for å redusere lysforurensning i tettbygde strøk.

Et annet viktig aspekt er at gjennom løsningen til Datek får kommunen kontroll på hvor mye strøm som benyttes og kan motta rapporter på dette og mye annet gjennom en egen web portal for løsningen. I portalen får kommunen også oversikt over hvor det evt skulle oppstå feil og kan mye mer effektivt feilsøke og feilrette via portalen, eller vite eksakt hvor feilen er og kunne dra rett til stedet.

Dette vil igjen komme innbyggere i kommunen til gode da feil blir utbedret raskere og man slipper perioder uten gatelys eller lys rundt områder der folk oppholder seg.

Hovedeffekten ved et slikt system er å spare strømutgifter, gi beboerne rett lys til rett tid, ta miljøet på alvor, og bedre lyskvaliteten for Bærums innbyggere. I systemet ligger det også muligheter for andre SmartCity-tjenester.

Fotballbane i Bærum

Riktig lys til riktig tid på idrettsanleggene

Datek Light Control leverer også styring for lys på idrettsbaner. I Bærum kommune er alle kunstgressbaner og idrettsanlegg styrt av Datek sin løsning. Dette gir kommunen og idrettslagene mulighet til å kunne gi riktig lys til riktig aktivitet på anleggene. For eksempel kan man ha treningslys på når det er trening og bruke kamplys kun når det er kamper. Slik sparer kommunen både miljøet og energikostnader.

Med banestyring fra Datek kan man utnytte anleggene enda bedre og sørge for at enda flere innbyggere i kommunen kan delta i både organisert og uorganinsert aktivitet på anleggene.


Ønsker du mer informasjon om våre prosjekter?
Ta gjerne kontakt med oss.

Øyvind Sløgedal

Daglig leder

(+47) 908 95 410

os@datek.no

Steinar Olsen

Salgssjef

(+47) 920 16 416

so@datek.no