Bane NOR

Bane NOR hadde behov for å kunne spore strømløse vogner for å vite hvor de befinner seg til enhver tid.

OMRÅDE MOVE
EMNER Flåtestyring,   IoT,   Internet of things,   Smart City  
Flåtestyring tog08

BaneNor

Bane NOR er ansvarlig for jernbaneinfrastrukturen i Norge. De har også mye eget rullende materiell på jernbanen som blant annet benyttes til vedlikehold av jernbanestrekningene, utleie og beredskap.

Behovet

Bane NOR hadde behov for å kunne spore strømløse vogner for å vite hvor de befinner seg til enhver tid. De ønsket også oversikt over lokomotivene sine, med hyppig oppdatering og informasjon om hvor de befinner seg, hvilket tognummer de er pålogget og antall motortimer som er kjørt.

Den opprinnelige anbudsforespørselen ble sendt ut i 2011, og ble vunnet av oss i konkurranse med en rekke nasjonale og internasjonale selskaper.


Group 393 2x

Om løsningen

Løsningen til Bane NOR er basert på samme tekniske plattform som en rekke av våre systemer, men utvidet for å passe Bane NORs behov. Systemet består av flere serverkomponenter utviklet i Java, samt to forskjellige sporingsenheter i materiellet til Bane NOR. Vi utvikler og vedlikeholder programvaren som sitter i disse enhetene.

Sporingsenheten som er montert i Bane NORs strømløse vogner er batteribasert og skal operere ett til tre år mellom batteriskift. Posisjon rapporteres minst én gang i døgnet dersom vognen står i ro, og hvert kvarter dersom vognen er i bevegelse.

Sporingsenheten som benyttes i lokomotivene er strømbaserte med backup-batteri. Disse rapporterer posisjon hvert minutt under trafikk, og registrerer både kjørte kilometer og motortimer på inntil fire motorer på lokomotivet. Posisjoner presenteres i sanntid i et web-grensesnitt som er tilpasset en rekke brukergrupper.

Systemet har en rekke integrasjoner, blant annet mot Bane NORs asset management system Maximo fra IBM, Bane NORs INDB-tjeneste og Geodatas ArcGIS karttjeneste.


Resultatet

Bane NOR har fått en løsning som gir en langt bedre oversikt enn tidligere over det rullende materiellet. Vedlikehold har blitt mer strømlinjeformet i forhold til både planlegging og lokalisering av utstyr.

Utleievirksomheten har også fått nye muligheter i forhold til oppfølging og fakturering ut fra faktisk forbruk. Posisjoner kan også deles på kryss av fagsystemer i sanntid.


Vil vite mer om
fremtidens IoT?

Ta gjerne kontakt!

  • Datek