En

Thread

Datek har arbeidet med Thread det siste året i flere pilotprosjekter. Vi har også valgt å satse på Thread gjennom å inkludere en Thread radiomodul i gateway-produktet vårt for hjemmemarkedet. Vi er medlem av Thread Group og følger med i utviklingen av Thread.

Thread er en ny radiostandard for Tingenes Internett. Standarden baserer seg på mye av arbeidet til Zigbee, men er IP-basert som skaper en del spennende muligheter. Det innebærer blant annet at hver ”dings” med Thread innebygget får en egen IP-adresse. Siden Thread baserer seg på mye av det samme som Zigbee har den også mange av de samme egenskapene, som god rekkevidde og lavt strømbruk som gjør den velegnet i batteridrevne produkter.

Noe av utfordringen med Thread er at man har gjort et bevisst valg om å ikke støtte én applikasjonsprotokoll – ett språk – for kommunikasjon mellom Thread-produkter. I stedet har man åpnet opp for flere alternativer. Dette gjør at ikke alle Thread-produkter kan snakke med hverandre.

Thread Group

Gå tilbake