Nettbuss

Datek fikk oppdraget med å utvikle et flåtestyringssystem som forenkler og kvalitetssikrer all drift med alle aspekter rundt busstransport på Oslo Lufthavn.

OMRÅDE MOVE
EMNER Smart City,   Flåtestyring,   IoT  
Flatestyring buss 1

Nettbuss

Nettbuss er et av de største busselskapene i Norden med virksomhet i Norge og Sverige. Siden oppstarten av Oslo Lufthavn i 1998 har Nettbuss på oppdrag fra Oslo Lufthavn transportert passasjerer og flyplasspersonell mellom terminal og fly. De utfører også andre transportbehov inne på flyplassområdet, som transport av personell fra fraktfly.

Behovet

Det stilles strenge krav til koordinering av transporten på flyplassen slik at ikke passasjerer må vente på busstransport, eller at fly blir forsinket.

Nettbuss hadde behov for å utnytte kapasiteten best mulig slik at de til enhver tid har god oversikt over fly med ankomst- og avgangstider, forsinkelser og antall passasjerer. Dette er viktig slik at riktig type buss blir benyttet og at bussene møter til rett tid og får kortest mulig ventetid.


Om løsningen

Datek fikk oppdraget med å utvikle et flåtestyringssystem som forenkler og kvalitetssikrer all drift med alle aspekter rundt busstransport på Oslo Lufthavn. Løsningen som ble utviklet består av et administrasjons-grensesnitt, en sentral applikasjon med operatør-grensesnitt for oppdragsfordeling og terminaler i hver buss.

Sjåførene får sine oppdrag på den mobile terminalen hvor progresjon på alle oppdrag oppdateres kontinuerlig og er automatisk basert på GPS-mottaker og sjåførens tilbakemeldinger på den mobile terminalen.


Resultatet

Datek fikk oppdraget med å utvikle et flåtestyringssystem som forenkler og kvalitetssikrer all drift med alle aspekter rundt busstransport på Oslo Lufthavn. Løsningen som ble utviklet består av et administrasjons-grensesnitt, en sentral applikasjon med operatør-grensesnitt for oppdragsfordeling og terminaler i hver buss.

Sjåførene får sine oppdrag på den mobile terminalen hvor progresjon på alle oppdrag oppdateres kontinuerlig og er automatisk basert på GPS-mottaker og sjåførens tilbakemeldinger på den mobile terminalen.


«Vi hadde behov for et flåtestyringssystem der vi kunne dokumentere all info vedrørende våre bussoppdrag. Det måtte være et system som ga oss muligheten til å detaljstyre bussene ned på minutt nivå og dermed gi oss totaloversikt over våre kjøretøy. Datek tok oppdraget og har levert et system som møter alle våre krav.»

Leif Aksel Brønn - Avdelingsleder

Vil vite mer om
fremtidens IoT?

Ta gjerne kontakt!

  • Datek