Nødlyssystemer

Produkt for automatisering og strømlinjeforming av installasjon, idriftsettelse og vedlikehold av nødlyssystemer.

OMRÅDE MOVE
EMNER IoT,   Internet of things,   Tingenes internett  
Nødlys 1

Nødlyssystemer for multinasjonalt selskap

Kunden er et multinasjonalt selskap som omsetter for mer enn 200 milliarder årlig. De designer, produserer og selger komponenter og utstyr til elektronikk- og kommunikasjonsmarkedet. CargoNet er eid av NSB-konsernet. Hovedvirksomheten er containertransport, og CargoNet betjener 25 godsterminaler i Norge og Sverige. CargoNet er Norges største godstogoperatør.

Behovet

Kunden hadde behov for et system som kunne forenkle drift, vedlikehold, oppretting av arbeidsordre og bestilling av nødlysutstyr. Drift og vedlikehold av nødlys i store bygninger er tradisjonelt en ressurskrevende og lovpålagt jobb.

De ønsket å revolusjonere dette arbeidet med et unikt og innovativt system til bruk både ved bestilling, installasjon (eng. commissioning), drift og inspeksjon. Vi fikk gleden av å utvikle et system for fremtiden i samarbeid med denne kunden.


Om løsningen

Produktet er utviklet basert på Dateks standard M2M/IoT-plattform. Det er integrert mot arbeidsordresystem, produktkatalog og logistikksystem for forenkling forvaltningen av nødlys i bygninger. Styringsenheter er levert av et annet selskap, integrert mot det sentrale systemet utviklet av Datek.

Resultatet

Produktet ble ferdigstilt i første versjon i 2010. Det selges over hele Europa.

Produktet leveres både som skyløsning og for lokal installasjon.

En rekke kjente og høyt profilerte kunder benytter systemet både innen internasjonalt anerkjente shopping sentere, fotballbaner i hele Europa, sykehus og universiteter.

Vil vite mer om
fremtidens IoT?

Ta gjerne kontakt!

  • Datek