NSB meldingssystemer

Behovet var at dersom all trafikk stoppet på Oslo S, skulle 70.000 reisende kunne varsles innen 12 minutter.

OMRÅDE MOVE
EMNER SMS-løsninger,   IoT,   Tingenes internett  
Flåtestyring tog05 1

Behovet

NSB har siden 1997 hatt behov for meldingstjenester i sine løsninger. Datek har vært leverandør av tekniske integrasjonstjenester for NSB siden behovet først oppsto, og integrerte blant annet Norges andre kortnummer – 8011 – mellom NSB og mobiloperatørene Telenor/NetCom.

Hver mobiloperatør har egne plattformer med særegne krav knyttet til integrasjon. Dette kan være både hvilke protokoller som velges for sending og mottak av SMS-meldinger, og hvordan disse protokollene skal tolkes og brukes.

I 2009 hadde NSB et veldig spesielt behov knyttet til varsling ved avvik som de presenterte for Datek. Behovet var at dersom all trafikk stoppet på Oslo S, skulle 70.000 reisende kunne varsles innen 12 minutter. Dette tilsvarer over 100 meldinger per sekund. Datek ble forespurt å utvikle en løsning som understøttet dette behovet.


Om løsningen

Basert på NSBs behov for sending av 100 meldinger per sekund videreutviklet Datek det eksisterende ssms-produktet CPAS til ny versjon som kunne skalere og utnytte tilgjengelig minne og antall CPUer optimalt.
Produktet er basert på siste versjon av Java og best practice i forhold til sanntidsprosessering.

Under akseptansetest ble det kjørt live integrasjon mot Telenor. På en enkel Windows server med fire kjerner ble det levert over 450 meldinger pr sekund, med jevn lastbalansering på kryss av CPUer på serveren og maks forbruk av CPU på under tre prosent.


Group 393 2x

Resultatet

Produktet er i dag integrert mot alle kjernesystemer med behov for sending av SMS hos NSB, inkludert tjenestebussen som benyttes i en rekke tjenester.

Produktet er også integrert mot Bane Nors (tidligere Jernbaneverket), og benyttes til kommunikasjon med konduktører over GSM-R (GSM Rail) nettet i tillegg til integrasjon mot de øvrige norske mobiloperatørene.


Vil vite mer om
fremtidens IoT?

Ta gjerne kontakt!

  • Datek