Android Things, Google Weave og Thread

Utvikling av ny teknologi mellom smarte enheter.

Bli kjent med Android Things for IoT-enheter

Siden januar har vi hatt tre studenter fra Westerdals Oslo ACT som har arbeidet med å utforske Google sitt nye økosystem innen IoT og M2M.

Studentene har de siste månedene utviklet en prototype for et sensor-node nettverk med ny teknologi fra Google og Intel. Google lanserte en preview av Android Things i desember 2016 og dette var noe vi ville utforske. Studentene fra Westerdals fikk derfor oppgaven med å bli kjent med dette nye operativsystemet for IoT-enheter, for å finne ut hvilke muligheter som åpner seg når det slippes i løpet av de kommende månedene.

Oppgaven er et avsluttende prosjekt for bachelorstudiet Intelligente Systemer. Gjennom prosjektet har teamet utforsket ny teknologi for håndtering av kommunikasjon mellom smarte enheter med radioprotokollen Thread og Googles applikasjonsprotokoll for smarte dingser – Google Weave. De har også sett på mange av Googles nye IoT-tjenester på serversiden for prosessering av store datamengder (big data), bildeprosessering og Googles app for Weave.

Gjennom arbeidet med oppgaven har studentene bygget opp en god oversikt over mange av mulighetene – og begrensningene – som foreløpig ligger i Googles IoT-satsning. De har også utviklet en fungerende prototyp for styring og datainnsamling fra smarthussensorer via Dateks egenutviklede Gateway med Android Things installert, til Googles servertjenester og Googles app for Weave-kompatible IoT-enheter.

Veldig nyttig for oss i Datek

Arbeidet studentene har gjort er veldig nyttig for oss i Datek. Våre utviklere har deltatt underveis som veiledere og samtidig bygget opp verdifull kompetanse rundt Googles kommende økosystem for IoT.

Vi har også kjørt et morsomt fredagsprosjekt underveis med studentene, hvor samtlige utviklere deltok en full dag i forskjellige deler av prosjektet.

Dette gir oss verdifull erfaring når Google snart slipper endelig versjon av Android Things og Weave.

Google Cloud Platform

I diagrammet ser vi dataflyten mellom en Intel Edison modul med det nye operativsystemet Android Things som kommuniserer med en annen Edison med Libiota/Weave, Googles nye applikasjonsprotokoll for håndtering av Thread. Enhetene kommuniserer gjennom en skyløsning på Google Cloud Platform der tjenester som Firebase, Cloud Functions, Vision og PubSub blir brukt for å sende, behandle og motta data mellom enhetene.