Sammen utvikler vi smart blodtrykksmåler

I samarbeid med Sintef, Oslo Universitetssykehus og Sandefjord helsepark utvikler vi nå en blodtrykksmåler som gjør det enkelt å måle blodtrykket.

Vi gleder oss over tildelte midler fra Forskningsrådet

En ny blodtrykksmåler med potensiale til å gi mer nøyaktig resultat har over lengre tid vært forsket på av Sintef. Prosjektet har fått navnet HyperSension og baserer seg på et konsept og en teknologi fra et tidligere EU-prosjekt som er drevet frem av Sintef. Datek har fått gleden av å jobbe sammen med Sintef i prosjektet og høsten 2017 ble det søkt om midler fra Forskningsrådet (BIA). Gleden var stor da det ble annonsert at vi får tildelt midler til å utvikle et ferdig produkt. Les mer om hvilke prosjekter som har fått støtte via BIA.

Forskningen har tidligere blitt omtalt i Forskningsnytt fra NTNU og Sintef og Unikard.

1,5 millioner nordmenn rammet av høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er en tilstand som rammer 1,5 millioner nordmenn, og det er den viktigste risikofaktoren for tidlig død. Tilstanden er beregnet til å forårsake ca. 12,8 % av alle dødsfall. Bedre overvåkning av blodtrykket og nøyaktige målinger er viktig for å identifisere og hjelpe enkeltpersoner i fare.

Den tradisjonelle mansjettmålingen av blodtrykket er ikke tilfredstillende, feilkildene kan være mange. Den oppblåsbare mansjetten rundt overarmen kan forårsake stress og smerte, noe som dermed medfører feil i målingene. Det er ofte behov for at pasienter må foreta målinger selv hjemme og her kjenner man til at utstyret ikke er optimalt og målingene ikke er gode nok. Utstyret man må bære med seg kan virke forstyrrende og begrensende. Det må være i bruk om natten, noe som kan medføre avbrutt nattesøvn, som igjen kan gi uriktig måling av blodtrykket.

Forskning fra Sintef

Med seniorforsker Trine Seeberg i spissen har Sintef utviklet en prototype bærbar blodtrykksmåler. Den har potensiale til å gi mer nøyaktig og ikke minst kontinuerlig målinger enn dagens utstyr. Blodtrykksmåleren gjør det mulig å måle blodtrykket kontinuerlig enten man er på legekontoret eller hjemme hos seg selv. Pasienten bærer blodtrykksmåleren på seg med et justerbart pulsbelte under klærne, med elektroder. Målingene blir overført trådløst via Bluetooth-teknologi.

«Sykdommer relatert til høyt blodtrykk er dødsårsak nummer en i verden i dag. Derfor er det svært viktig å få påvist om man har høyt blodtrykk og dermed befinner seg i risikogruppen. Stadig flere har en stillesittende jobbhverdag, og vi ser en tendens mot økt kroppsvekt og lav fysisk aktivitet, noe som kan føre til at man befinner seg i risikogruppen for høyt blodtrykk. Vi kan spare mange liv i framtiden om vi effektivt lykkes i å avdekke hvem dette er.» Seniorforsker Sintef, Trine Seeberg. Les mer om saken på Sintef.no

Et stjernelag går sammen innen Smart helse

Vi ser frem mot å jobbe som prosjekteier på HyperSension-prosjektet de nærmeste årene. Prosjektet består av Sintef som er ledende innen sensorutvikling og forskning, OUS (Oslo Universitetssykehus) som er verdensledende innen blodtrykksforskning og et fremoverlent og spennende medisinsk fagmiljø i Sandefjord Helsepark.

Fagmiljøet kan bekrefte at produktet har et stort markedspotensialet:

« Det er et stort potensiale for anvendelse av den nye blodtrykksmåleren, både på legekontor og sykehus fordi den er veldig bruksvennlig sammenlignet med dagens BT apparater som gir en god del ubehag og forstyrrelse for pasienter, samt målinger kan svikte og man må plage pasienten med nye målinger. Det kan også være en løsning for en del pasienter som nekter å ta 24 BT måling pga. bivirkninger. Som forsker i hypertesjon og hypertensive hjertesykdommer ser jeg for meg store muligheter for å bruke sensoren i forskning siden den gir kontinuerlig BT måling og mulighet for grundig analyse/forståelse av byrden av sykdommen særlig hos pasienter med vanskelig regulerbart BT.» PhD Overlege og forsker, Medisinsk klinikk, OUS, Fadl Elmula.

«En av fysikkens grunnlover er at det finnes ingen målemetoder som ikke samtidig påvirker det som skal måles. Blodtrykksmålinger er et slående eksempel på det. Velkjente fenomen som «kontortrykk», «white coat hypertension», dårlig natt, travel morgen, stressperiode, målefeil, brukerfeil, apparatfeil og feil mansjett spiller inn. Avlesningene er subjektive, ofte med en «snill» bias. Alt dette svekker i stor grad påliteligheten til det som er et meget viktig parameter i vurderingen av hjerte-kar risiko, behandling og oppfølging. Apparater kan kalibreres, men målingene kan ikke kvalitetssikres mot en gullstandard, fordi den finnes ikke. I hvert fall ikke før nå. » Medisinsk fagansvarlig, Sandefjord Helsepark, Hans Jacob Gravdal.

Næringsministeren tester prototypen

Torbjørn Røe Isaksen kom på besøk og fikk testet prototypen. Han uttrykte stor begeistring og viktigheten av at bedriftene forsker.

«Det er utrolig viktig at næringslivet forsker. Norge kommer til å bli preget av store omstillinger i tiårene som kommer. Prosjektene som nå får støtte kan legge til rette for solide bedrifter og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). » Les pressemelding her.