Gardermoen Fuelling Services

Tidspunkt for fylling av drivstoff er essensielt for alle flyselskaper. Det er kort tid mellom ankomst og avgang, leveringspresisjon er derfor avgjørende.

OMRÅDE MOVE
EMNER IoT,   Internet of things,   Flåtestyring  
GFS fly

GFS

Gardermoen Fuelling Services AS (GFS) er ansvarlig for all tanking av fly på Oslo Lufthavn. Dette utføres på vegne av oljeselskapene som eier GFS.

Behovet

GFS ønsket seg et nytt system tilpasset deres behov, valget falt på oss etter en anbudsrunde.

Tidspunkt for fylling av drivstoff er essensielt for alle flyselskaper. Det er kort tid mellom ankomst og avgang, leveringspresisjon er derfor avgjørende. Hvis ikke drivstoffet er levert om bord i flyet før avgangstid, medfører dette forsinkelser som betyr økte kostnader og tapte inntekter for flyselskapet.

Dette er en relativt overkommelig oppgave, utfordringen er imidlertid at noen av forutsetningene for en turnaround endrer seg hele tiden. Flyenes ankomsttider eller gatenummer kan endres på kort tid, det gjør planleggingen av tankningstjenesten mer krevende. Optimal utnyttelse er avgjørende for å håndtere endringer på kort varsel.


Integrasjoner

  • OSLs flightdatabase med oppdateringer hvert minutt.

  • Fuel slip via E-ticketing mot flere flyselskaper, som gjør at tankingsoppdrag oppdateres og kan kvitteres ut elektronisk i cockpit.

  • Overføring av alle drivstofftransaksjoner til oljeselskapene via IATAs XML Standard for Electronic Fuel Transaction.

Resultatet

Løsningen håndterer transaksjoner til en verdi for ca. 4 milliarder årlig. GFS har til enhver tid oversikt over tilgjengelige ressurser, dette sikrer at alle endringer håndteres på en optimal måte. Administrasjonssystemet bidrar til enklere planlegging og lavere kostnader.

«GFS er svært fornøyd med samarbeidet med Datek. Systemet de har levert er skreddersydd for våre behov og har sikret oss en effektivisering av tankningstjenesten med ca. 30% per år»

Terje Sva - Daglig leder Gardermoen Fuelling Services AS

Vil vite mer om
fremtidens IoT?

Ta gjerne kontakt!

  • Datek