Full fart i Fredrikstad

Med kjørebok og en totalløsning for flåtestyring har kommunen effektivisert arbeidsdagen.


Smarte kjøretøy på veiene

Fredrikstad kommune har over 500 kjøretøy og 3000 registrerte sjåfører. Kjøretøyene er fordelt på ulike tjenester og avdelinger i kommunen. En stor andel av bilene brukes innen helse og omsorg, samt innen vei, vann og trafikk.

En stor bilpark krever mye administrasjon og planlegging. Behovet for en elektronisk kjørebok og en totalløsning for flåtestyring var ønskelig for å forbedre og effektivisere hverdagen til flere av avdelingene i kommunen.

Anbudet fra kommunen gikk ut på å levere funksjonelle løsninger knyttet til posisjonering av kjøretøy, kjørebok, kjøreadministrasjon og forskjellige flåteadministrasjonsløsninger. Vi er stolte av at kommunen valgte Datek som leverandør og at kommunen nå har en løsning i drift som forenkler hverdagen. Det har vært en glede å samarbeide med Fredrikstad kommune.

Nå er systemet i full drift og kommunen er godt fornøyd med resultatet – les mer om prosjektet her.

Smarte kjøretøy tilpasset kommunemarkedet

Datek har lang erfaring fra komplekse, industrielle kjøretøyløsninger og har utviklet et produkt som er delt opp i tre områder, for kommuner, for SMB-markedet og for konsumentmarkedet. Du kan lese mer om våre produkter for smarte kjøretøy her.

Ønsker du mer informasjon om våre smarte kjøretøy for kommuner? Ta gjerne kontakt med oss.