Hva koster alternative oppvarmingsmuligheter til strøm

Av Harald Aarvig

10.08.2022

Smart strøm
Smarthus
Smart Home
Strømsparing
Hytte peis

Myndighetene har varslet om økt sannsynlighet for strømrasjonering til vinteren. Da kan det være smart å forberede seg så tidlig som mulig. Hva kan vi forvente at strømprisene blir, og hva koster alternativene?

Strømpriser første halvår

Strømprisen første halvår har vært på 1,95 kr. for region Oslo. Verre er det for region Kristiansand, som siste uke hadde et gjennomsnitt i uke 31 på hele 3,86 kr. For de fleste kan man regne med en nettleie på rundt 1 krone, slik at man fort betaler 3-5 kr. pr. kwT i Sør-Norge. Prisrekorden i region Oslo ble satt 8. mars med 8,17 mellom 07:00 – 08:00. Denne rekorden står for fall kommende høst/vinter.

Kompensasjon

Kompensasjonen før høye strømpriser økes fra 1. september til 90% av prisen over 87,5 øre (70 øre + moms). Med en snittpris på 3 kroner kwT betyr dette at du skal betale 108,75 øre pr. kwT. Med en snittpris på 5 kroner, tilsvarer beløpet du skal betale 128,75 øre.

Forvent høye priser og nye rekorder i høst

I mai og juni har vi sett priser ned i noen få øre, og dette er trolig et utslag av mye vann i elver etter snøsmelting og vind nedover i Europa. Slike lave priser vil vi trolig ikke se utover høsten og vinteren. Derimot vil vi se flere dager opp mot rekordpriser, og dermed også høyere gjennomsnittspris enn for første halvår.

Alternativer til strøm

Høye priser kombinert med fare for rasjonering betyr at man bør se på alternativer nå. Det er ikke så mange gode, nå som fyringsolje er faset ut. Du står igjen med ved eller gass peis.

Vedfyring

Akkurat nå fikk jeg kjøpt ved til 1.250,- for 1000 liter. Normalt får man mellom 57 og 71 (gammel ovn/nyere ovn) kwT effekt ut av en vedsekk på 60 liter, eller 1.183 kwT fra en 1000 liters vedsekk og en ny ovn. Dette tilsvarer 1,05,- pr. kwT og er da ganske likt som å varme opp med strøm. Mange steder selger de nå ved for rundt 2.400,- for 1000 liter ved (+ transport) noe som tilsvarer en kostnad på over 2 kroner for hver kwT.

Skal du kjøpe inn ved til vinteren bør du kjøpe det nå, som Kjell Erik Eilertsen påpeker i podcasten til Wolfgang Wee. Prisene på ved vil trolig stige kraftig utover høsten og sannsynligvis bli utsolgt ihvertfall periodevis.


Gasspeis

En tommelfingerregel for gasspeis tilsier ca. 14 kwT effekt pr. kilo gass. En propantank på 10 kg koster nå noen steder 299,- å bytte (Maxbo og OBS). Dette gir en kostnad på 29,90 pr. kg eller 2,15 kr. kwT effekt. Gass er dermed dyrere enn ved og strøm (hensyntatt kompensasjonen) slik prisene er nå. Det er forventet at gassprisene, strømprisene og vedprisene vil stige, men jeg vet ikke hvor mye og hvordan disse vil utvikle seg ift. hverandre.

Hva med beredskap?

Høye priser er en ting, men hva hvis vi faktisk får rasjonering. Da kobles strømmen helt ut i kortere eller lengre perioder. Er det da prisen som er viktigst, eller dreier det seg om å ha beredskap slik at man faktisk får varmet opp hjemmet? Dette kan være vanskelig å forutse, men er det ikke alltid greit å ha beredskap for uforutsette hendelser? Er det én ting pandemien har lært oss, er det viktigheten av beredskap!

Har du mulighet for vedfyring, bør du ha ved tilgjengelig til vinteren. Har du gasspeis, har du også et alternativ. Her vil trolig ikke hamstring hverken være nødvendig eller anbefalt (oppbevaring av mengder gass er ikke anbefalt).

Et annet poeng er at jo flere som fyrer med ved eller gass, jo mindre strøm bruker vi totalt og kan kanskje unngå rasjonering?

Strømreduserende tiltak
  • 🏠 Sørg for å bytte ut gamle og trekkfulle vinduer
  • 🚪Lukk døren til rom som ikke brukes og reduser varmen i disse, isoler godt mot rom uten oppvarming
  • 💨 Isoler med tetningslist rundt dører som trekker
  • 😴 Senk temperaturen om natten og når du er borte
  • 👩🏼‍🍳 Pass på at det ikke trekker inn via kjøkkenvifta, bruk en sjalusiløsning utvendig

Effektiv bruk av strøm

Luft til luft varmepumpe er effektivt for å redusere strømforbruket ditt. Enova oppgir at i en bolig med årlig forbruk på 25.000 kwT, kan du redusere 4.800 kwT ved å installere en varmepumpe kontra panelovner. Dette forutsetter en ganske åpen løsning der varme flyter mellom flere åpne rom.

Gulvvarme er også mer effektiv enn panelovner. Fordelen med gulvvarme er en jevn varme nedenfra som gjør at du kan leve med en grad eller to lavere temperatur siden det er varmt på gulvet og jevn varme i hele rommet. Varmefolie under tregulv, parkett eller laminat er effektivt og kommer raskt opp i varme, slik at man kan dempe varmen når man ikke er hjemme. Varmefolie bruker 60 watt pr. kvadratmeter. Dvs. at du bruker 3 kwT på å varme opp 50 kvadratmeter når du slår på varmen fra kaldt.

Nyere panelovner er mye bedre enn de gamle, og ikke lenger noe dårlig alternativ. Kjøp da gjerne en med termostat og gjerne en som er smart. Altså at den er koblet til via Wifi og app eller koblet mot smarthuset ditt.

Strøminnsikt pakke