Høye strømpriser – og det vil fortsette!

Av Harald Aarvig

15.10.2021

Smart strøm
Smarthus
Smart Home
Strømsparing
Elbillading 4

Strømprisene i Norge er nå rekordhøye. Vannmengdene i magasinene våre er er unormalt lave, og vi er avhengige av mye nedbør i oktober og november for at vi ikke skal få svært høye priser i vinter. Vannmengdene ligger nå på 64,5 % som er 18 % lavere enn median på 82,5 % i uke 39.

Norge er en del av det Europeiske strømmarkedet og all kraft vi kjøper utenfra er til prisnivået vi ser utenfor Norge. I vintermånedene må vi importere strøm og da til en høy pris, fordi Europa produserer væravhengig energi og energi med høye CO2 kvoter.

I tillegg er det vedtatt en ny reform for nettleie her i Norge. Denne trer i kraft allerede 1. januar 2022. Hensikten med reformen er å gi insentiver til å bruke mindre strøm i de travleste periodene på døgnet. Modellen vil straffe de som bruker mest i perioder der totalforbruket i Norge er høyest. Disse periodene er normalt mellom klokken 7 og 10 og klokken 17 til 20 på hverdager.

Styring av når du bruker strøm bli viktigere og viktigere. Selv om du kanskje har en fastprisavtale på strøm, vil du måtte passe på når på døgnet du bruker mest strøm som følge av nye nettleietariffer fra nyttår. Noen ting trekker jevnt med strøm hele døgnet, slik som kjøleskap og fryser. Andre ting bruker strøm når de er i bruk og ikke ellers, slik som elbil-lading, varmtvannsbereder, vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

Apper
Få oversikt og innsikt på forbruket ditt.
Tiltak du kan gjøre selv
  • Oppvarming 🔥 I en enebolig går 50-60 % av all strøm til oppvarming. Et godt isolert hus og effektive oppvarmingskilder vil derfor være viktige sparetiltak. Etterisolering kan ha god effekt.
  • Slå av nattsenking 🌙 Et annet enkelt og billig tiltak vil være å slå av «nattsenking» på alle termostater du har hjemme. Med de nye modellene og strømprismekanismene er det dummeste du kan gjøre å senke temperaturen om natten når strømmen er rimelig og øke den på morgenen når prisene er høyest. Da vil du bli straffet både med strømpris, og de nye nettleietariffene. En innstilling som senker temperaturen en grad eller to fra kl. 07-10 og 17-20 vil gi god effekt.
  • Lading av elbil 🚕 Lad helst på natten, etter kl. 23. Du kan som regel sette opp dette i appen fra bilprodusenten. Avhengig av modell for nettleie, kan det være lurt å begrense uttaket av strøm for lading slik at man ikke oppnår høye topper i døgnets strømforbruk og må betale dyrere nettleie som følge av dette.
  • Varmtvann 💦 Rundt 15 % av strømforbruket i en enebolig går til oppvarming av varmtvann. En normal dusj hver morgen bruker rundt 4 kWh. På kveldstid kan dette koste rundt 4 kroner, mens på det høyeste fra forrige vinter kan komme helt opp 14 kroner. Det er altså penger å spare på å dusje på beste tider, f.eks. før man legger seg. Eller du kan investere i en ny varmtvannsbereder som venter med å varme opp vann til strømmen er billigst.
  • Optimaliser strømforbruket ditt med ny teknologi ⏲ Som du ser er det mange ting å passe på, og det kan være mye jobb å spare strøm eller penger på strømregningen. Du trenger hjelp av et smarthussystem som styrer strømforbruket basert på strømpris, nettleietariff og forbruket i hjemmet til enhver tid. I smarthuset kan du legge inn enheter som smart termostater, panelovner, elbil-lading, varmepumper og varmtvannsberedere. Smarthuset vil overvåke alle viktige faktorer og justere strømforbruket, samtidig som det ivaretar komforten i hjemmet. Regulerer man ned temperaturen på varmekablene en grad eller to noen timer, vil det knapt merkes på varmen, men vil ha god effekt på strømregningen. Normalt vil man kunne spare 10-20% i kostnader for strøm pr. år med en god automatisk løsning.
Eva Måleravleser miljø
Eva måleravleser som viser strømforbruk i sanntid.

Valg av strømavtale

I lang tid har spotprisavtaler være klart rimeligst. Rundt 40 % av oss har hatt slike. Mange har fastpris eller andre avtaler. Det kan vise seg å være gunstig fremover. I sommer har slike avtaler blitt solgt for rundt 30-35 øre/kWh med ett til tre års binding, mens prisene nå ligger på over 1 krone/kWh med binding i 12 måneder.

Trolig vil strømprisen fortsatt holde seg høyt minimum til mars/april når snøsmeltingen bidrar til oppfylling av elver og vannmagasiner igjen. En høst og vinter med lite regn og snø vil gjøre at prisen holder seg veldig høyt. Kombinert med en kald vinter, kan vi se nye rekorder i strømpris gang på gang.

På en annen side kan store mengder nedbør i høst avlaste situasjonen. Det tryggeste nå virker å være fastprisavtaler, men de selges nå også dyrt så å binde seg for mer enn 12 måneder virker ikke helt uten risiko.

Rekordhøye priser og rasjonering?

Faller alt ut uheldig, med lite nedbør, kald vinter, lite vind, fortsatt mangel på gass og høye CO2 kvoter, vil strømprisene i Norge nå rekordnivåer og holde seg slik lenge. I denne artikkelen fra e24 spekuleres det i om at det faktisk kan gå så langt som til rasjonering, det vil si at strømmen blir koblet ut i perioder på grunn av strømmangel.

Usikre tider gjør at mange vil sikre seg en god avtale med fast pris. Dette begynner å haste, da prisene de siste ukene har steget mye. -Men, prisene er lavere enn dagens spotpriser fra Nordpool som i gjennomsnitt er 1,23 for det sentrale østlandsområdet.

De som slipper unna de høyeste prisene er først og fremst Nord Norge, Trøndelag og nordvestlandet der magasinene er har høyere fyllingsgrad og overføringskapasiteten til andre områder er begrenset.

Anbefaler også å lese denne artikkelen fra TU.no som handler om at "dumme hus" vil få skyhøye strømregninger fra 2022.