Standard salgs-, leveranse- og garantivilkår for Datek Light Control


Produktgaranti

Styringsenheter og annet materiell som inngår i leveransen, har en garanti på 24 mnd. Garantien løper fra leveransedato. Med leveransedato menes den dato enhetene sendes fra leverandøren til kunde.


Garantien gjelder utelukkende på betingelse av at:

 • Produktene brukes i samsvar med oppgitte produkt- og bruksspesifikasjoner (spesielt i henhold til spesifikasjonsark, produktbrosjyre og lignende).
 • Produktene blir installert og satt i bruk i henhold til installasjonsinstruksjonene som følger med produktet.
 • Tjenester, for eksempel programvareoppgraderinger eller tilleggsfunksjonalitet, er utført utelukkende av Datek Light Control eller en tredjepart som er oppnevnt av Datek Light Control.
 • De akseptable grensene for temperaturer og spenninger i henhold til relevante tekniske eller produktspesifikke standarder er ikke overskredet.
 • Produktet utsettes ikke for utilsiktet mekanisk og/eller kjemisk belastning.


Garantien dekker IKKE:

 • Kostnader ved installasjon som transport av nytt eller defekt utstyr som skal byttes, reise eller reisekostnader. Garantien dekker heller ikke følgekostnader som kan oppstå ved montering / demontering av utstyr ute i felt. Disse kostnadene bæres av kunden i sin helhet.
 • Garantien utløper umiddelbart dersom kunden eller tredjepart foretar eller utfører endringer, reparasjoner, servicearbeid eller feilsøking uten skriftlig samtykke fra garantisten.


Salgsbetingelser

 • Alle tilbud som sendes fra Datek Light Control har 30 dagers gyldighet om ikke annet er oppgitt og avtalt.
 • Alle bestillinger faktureres til gjeldende priser og betingelser på bestillingsdagen.
 • Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato. Fakturadato er likelydende med den dato varen sendes fra produksjonssted/lager.
 • På forlangende fra Datek Light Control må kjøper stille betalingsgaranti, evt. betale på forskudd før leveranse eller før ordre iverksettes.
 • Ved valutaendringer forbeholder Datek Light Control seg retten til å forandre prisene på allerede inngåtte kontrakter, om ikke annet er avtalt.
 • All retur av varer skal avtales med Datek Light Control før returforsendelse.
 • Utgifter til reparasjoner/utbedringer må avtales med Datek Light Control før arbeid igangsettes.

Utover dette gjelder kjøpsbetingelser oppgitt i Aslem 12 fra Elektroforeningen for øvrige salgs og leveringsbetingelser.


Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

support@datek.no 920 38 000 Kundeportal
  Øyvind Sløgedal
  Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  Steinar Olsen
  Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS