Ikke bytt strømavtale, bare bruk strømmen smart!

av Harald Aarvig

10.06.2021

Smarthus
Strømsparing
Eva Smarthus
Eva smart
Smart strøm
Datek ioy teknologi miljø karriere mennesker

Smart strøm!

I Norge bytter nesten 50.000 strømabonnement hver måned, men visste du at du kan spare tre, fire ganger så mye med noen få smart grep hjemme? Dette krever at du har en spotprisavtale, som alle har variabel timepris på strøm. Undersøkelser viser at spotprisavtaler er klart billigst, men bare rundt 40% har slike avtaler.

En gjennomsnitts husstand i Norge bruker 17.000 kWt strøm i året. Leiligheter med felles oppvarming bruker mye mindre, mens store enebolig bruker mer enn gjennomsnittet. Regner vi med en gjennomsnittspris på 1,- pr. kilowatt, komme vi til en årlig pris på 17.000 kroner i strømregning. Kan du bruke strømmen smartere, kan du enkelt spare mellom 1.500 og 2.000 kroner i året.

Strømprisen 6. og 7. mai 2021 i Oslo regionen

Det mange ikke vet eller vet nok om, er at prisen på strøm varierer veldig mye ila døgnet. I vinterhalvåret kan det være 3-5 ganger dyrere strøm i «rushtiden» på hverdager. Siste 12 måneder har prisen variert fra 1,5 øre/kWt til over 3,50 kroner/kWt, altså en forskjell på over 233 ganger. En valgt periode på to døgn i mai 2021 viser variasjon mellom 62 øre og 1,23 kroner pr kWt.

Strømprisen følger samme mønster alle hverdager, selv om variasjonen noen dager er liten andre dager stor. Det er alltid høyest pris mellom 6-11 og 17-20, altså morgenrushet og ettermiddagsrushet. Det vi ønsker er altså å bruke mindre strøm i rushtiden og mer av strømmen utenom disse tidssonene.

Sånn fordeler et normalt strømforbruk seg
  • 55 % går til oppvarming
  • 15 % går til varmtvann
  • 12,5 % går til elektriske apparater
  • 12,5 % til elbil
  • 5 % til belysning

En dusj bruker rundt 4 kWt for å varme opp forbrukt varmtvann. En vaskemaskin bruker det samme på en vask. Bruker vi eksemplet fra den 7. mai vil en dusj eller vaskemaskin koste 4,50 kl. 08:00 og 2,50 kl. 13:00. Utsetter du begge deler er det altså 4 kroner spart.

Nattsenking er feil strategi!

Strømmen er billigst på natta. Veldig billig i forhold til resten av døgnet og dette er selvsagt fordi det brukes lite strøm om natten. Mennesker flest sover, og de fleste bedrifter står stille. Termostater og varmeovner selges i dag med nattsenkingsprogrammer. Dette er basert på gammel viten, og ikke brukbart hvis du ønsker å spare på strømmen. Har du varmekabler burde disse skrus på ekstra på natten, og senkes på formiddagen. Siden varmekabler og gulvvarme ofte er trege varmekilder hvor det tar lang tid å heve eller senke varmen vil du trolig heller ikke merke noe forskjell.

Forbruk pt
Forbruket senkes når prisen går opp.

I figur 2 har vi satt opp termostater for gulvvarmen til å skru opp temperaturen 1 grad mellom 02:00 og 06:00, sette ned en grad fra 06:00 til 11:00 og normal temperatur fram til 17:00 hvor vi senker en grad fram til 20:00. I dette eksempelet er totalforbruket ca. 15,5 kWt med en kostnad på kroner 6,55. Med nattsenking ville samme forbruk kostet kroner 8,42.

Termostater
Temperaturinnstilling for termostater og varmeovner

Dagens strømpriser finner du hos Nordpool, og du vil se at Norge er delt inn i 6 områder med ulik strømpris. De ulike regionene priser strømmen ulikt, så sjekk hvilken region du tilhører og følg med på Nord Pool.

Og forbruket ditt kan du enkelt følge med på ved hjelp av Eva Smarthus.


Kan du flytte strømforbruket ditt slik at gjennomsnittsprisen for ditt forbruk går ned med 10% kan du spare 1.700 kroner i året.