Gjør boligen din smart når du skal pusse opp.

Av Anja Karoline Wifladt og Alexander Kruse Berg.

13.05.2022

Smarthus
Smart Home
Oppussing

Stadig flere boligprosjekter ferdigstilles rundt omkring i Norge. Felles for de fleste er at de mest sannsynlig er utstyrt med teknologi som skal gjøre hverdagen enklere, og boligen mer energiøkonomisk.

Denne teknologien faller inn under samlebegrepet “smarthus”. Begrepet kan være litt vanskelig å forstå, men for å si det enkelt kan vi si at smarthus handler om å la teknologien overta oppgaver i boligen. Enten helt eller delvis. Man kan for eksempel styre lys, varme, dørlås og strømforbruket i boligen. Enten ved app på mobil, displayer i hjemmet eller automasjoner.

Kun fantasien setter grenser for hva man kan bruke et smarthus til!

Hva om man ikke har en ny bolig?

Vi skal fremover ta dere med på reisen når vi oppgraderer en helt vanlig tomannsbolig med dagens smarthus-teknologi.

Det pusses opp på Bestum. Målet med renoveringsprosjektet er å fokusere på energisparing, smart lysstyring og boligens sikkerhet. Ramin Hasseli, medansvarlig for prosjektet, tar ansvar for det tekniske når det kommer til lysstyring, strømsparing og mulighetene for et mer funksjonelt og smartere hjem.

“Det er mye en skal ta stilling til når det skal renoveres. Uansett anbefaler jeg virkelig å investere i et smarthus når man pusser opp. Hverdagen vil bli enklere og man får et mer konstadseffektivt hjem,” sier Ramin.

Et godt råd før man starter er å avdekke hvilke og hvor mange lyssoner, varmessoner og sikkerehetssoner som finnes i huset.Stemningsbryteren gjør hverdagen enklere

På Bestum er Ramin fullt i gang med å oppgradere stuen med smart belysning. Stuen har hele tre lyssoner, og liten plass i veggboksen. Gamle spotter har blitt byttet ut med smarte LED-pærer. Den største lyssonen er koblet opp mot en smart tradisjonell dimmer, mens på de to andre sonene er det brukt dimmepucker fra Namron. Dimmepuckene styres med en Eva Stemningsbryter, som med ulike knapper kan kontrollere av/på, ulike stemninger og dimming. På denne måten kan hvem som helst styre lysene uten app.


I Eva Smarthus-appen har Ramin satt opp stemninger som aktiveres ved de ulike knappene på stemningsbryteren. “Alle lys av”, “Alle lys på”, “Filmkveld” og “Fest” er noen av stemningene som har blitt satt opp, og gir ulik variasjon i fargekombinasjon og lysstyrke på de forskjellige pærene og lampene.

Det meste i dette prosjektet er installert av en elektriker. Det er lurt å spørre elektrikeren din om råd før du eventuelt går i gang selv, sier Ramin.

Det er ikke bare mulighetene til å regulere lysstyrke, spotens farge eller stemninger via app som er gunstig ved å oppgradere lyssettingen hjemme, men også strømbruken reduseres ved å bytte til smarte LED-pærer.

I neste blogginnlegg går vi nærmere inn på varmestyring av boligen og hvilke enheter som trengs for å få til det.