Fra toppidrett til folkehelse

av Øystein Sigstad

20.08.2021

Strømsparing
Smart City
Banestyring
Idrettsanlegg
Øystein Sigstad

Datek Light Control AS leverer lysstyringsløsninger til ca. 500 idrettsanlegg i Norge, og tallet vokser hver måned. Hvem er så disse anleggene?

I Datek ser vi at det spenner fra anlegg og klubber på toppidrettsnivå i Norge helt til nærmiljøanlegg og ballbinger som benytter seg av våre løsninger. Det kan også være lysløyper eller skianlegg, opplyste turområder og andre arenaer der folk er i aktivitet. Anleggseiere kan være for eksempel kommuner eller idrettslag. Felles for alle er at de ønsker å på en enkel måte kunne styre lyset på anleggene, og ha forutsigbarhet for når anleggene skal lyse og når de skal være slukket.

Hvorfor er det så viktig med god lysstyring på idrettsanlegg?

Det er flere årsaker til at alle anlegg bør ha en god lysstyringsløsning. En svært vesentlig årsak er at mange idrettsanlegg ligger i tettbefolkede områder med både hus og blokker tett innpå anleggene. For disse naboene til idrettsanleggene er det av stor betydning at lyset ikke står på til langt på natt, at enkelte av lampene på anleggene ikke lyser rett inn i stua, og at lyset på anlegget ikke er til sjenanse mens det er på. Andre viktige områder man bør tenke på er blant annet hvordan dyreliv påvirkes ved at det lyses i lysløypa, i slalåmbakken eller langs turstier. Her bør man også tenke på når det er lys, hvor mye lys og til hvilke tider det skal lyse. Det vi snakker om er lysforurensning, og Datek Banestyring er et svært viktig verktøy i jobben med å redusere nettopp uønsket lysforurensning.

Med våre løsninger sørger vi for at lyset er på når det trengs, og at det er tilstrekkelig med lys for å kunne gjennomføre en god og trygg aktivitet på anlegget uansett om det er en fotballkamp, skirenn eller lek i en ballbinge. Datek Banestyring kan også styres via mobiltelefon, slik at om spesielle vær forhold skulle kreve det, kan det enkelt slås på mer lys innenfor de tidene som er definert på forhånd, hvor det skal være tillatt med lys.

Datek Banestyring gir også mulighet til å redusere lyset på deler av banen, helt ned til enkelte lamper i stolpene rundt anlegget. Fordelen med dette er for å kunne lyse opp bare deler av anlegget, at ikke alt trenger å lyse hele tiden, men en annen stor fordel er at man kan dimme eller redusere lyset på lamper som også lyser opp deler av anlegget som kan være til sjenanse for naboene. Skal det prepareres i en slalåmbakke på natten, eller preparere is på en skøytebane tidlig en morgen, er det også en stor fordel om man ikke trenger å slå på fullt lys på hele anlegget, men kun på deler av anlegget og ikke med mer lys enn det man trenger for å gjøre jobben.

Banestyring
Fotballbanen før installasjon
Etter installasjon
Fotballbanen etter installasjon av nytt lys


Som nevnt er det anlegg og brukere av Datek Banestyring både i toppidretten i Norge og ned til nærmiljøanlegg, parker og ballbinger. Hvis vi et øyeblikk ser bort fra toppidretten og idrettslag sin organiserte aktivitet, så ser vi mange andre bruksområder for Datek Banestyring. Mange idrettslag og ikke minst kommunene har programmer for å forbedre folkehelsen og stimulere til mer aktivitet blant befolkningen. Hvordan kan lysstyringsløsningen fra Datek bidra til det?

Det har de siste årene vært mye snakk om at løkkefotballen ikke lengre eksisterer, at barn og unge kun deltar i organisert aktivitet, ikke så mye uorganisert. Det er mange grunner til dette, stadig utbygging av områder og flere og flere helårsidretter har nok mye å si. Men noe av grunnen kan også være at anlegg står ubrukte og utilgjengelige for folk når det ikke er organisert aktivitet der. Datek Banestyring har mulighet for å sette opp publikumsbrytere, altså en knapp som brukere av et anlegg kan slå på og få lys i for eksempel 30 min om gangen slik at man kan driver uorganisert aktivitet på anlegget. Dette kan være på en fotballbane, skatepark, sykkelløype og mange andre områder. Hensikten med publikumsbryter er å stimulere til mer bruk av anleggene, selvfølgelig innenfor de rammene og tidene som er satt for når det skal kunne være lys på anleggene. Vi ser en etterspørsel etter denne type løsning og ser på anlegg der det er tatt i bruk at det stimulerer til mer bruk av anleggene, noe som igjen kan tyde på at flere er i aktivitet, som igjen fører til bedre helse. Vinn vinn for alle parter!

Fordeler med lysstyring på idrettsanlegg
  • Reduserer lysforurensning
  • Trygge og gode treningsforhold
  • Enkelt å administrere
  • Stimulerer til bruk
  • Kostnadsbesparende
  • Tilpasser etter værforhold
  • Varsler feil

Hva med teknologien bak Datek Banestyring?

Datek Banestyring benytter seg av samme komponenter som resten av lysstyringsløsningene til Datek Light Control. Dette gir mange fordeler for kundene våre som får løsninger som snakker sammen og som enkelt kan administreres via et webgrensesnitt som kunden får tilgang til. Mange kommuner har i dag veilys, fasadebelysning og idrettsanleggene sine i samme løsning og kan enkelt hente ut rapporter, motta feilmeldinger og enkelt kunne gjøre tilpasninger på anleggene sine. Datek Banestyring kan enkelt administreres via en app på telefonen og tilganger kan gis til trenere, lagledere, vaktmestere og andre som bruker anlegget og kan ha behov for å justere lysmengden i anleggene i en periode.

Datek sine lysstyringsløsninger er tatt frem på Lillestrøm og komponentene er designet og tatt frem spesifikt for dette formålet. Det er en stor trygghet for kundene våre!

Ta kontakt med Datek for en samtale om dine behov!