Nå får du hjelp til strømregningen din!

Av Harald Aarvig

22.12.2021

Smart strøm
Smarthus
Strøm

Regjeringen har de siste ukene jobbet med tiltak for å hjelpe befolkningen med å takle de unormalt høye strømprisene. Mange får to-tre ganger høyere regning enn normalt. Selvsagt er dette problematisk, spesielt for de som har minst å rutte med fra før.


Støtteordninger

Tidligere i høst ble det vedtatt å halvere elavgiften (16,7 øre pr kilowatt time) i vintermånedene januar til mars. Så lanserte regjeringen en ordning for de med bostøtte og en ordning hvor studenter kunne ta opp ekstra lån for å betale regningen sin.

I midten av desember kom det på plass en ordning der det offentlige dekker halvparten av differansen i strømprisen som overskyter 70 øre pr. kilowatt time, opp til maksimum 5.000 kilowatt time hver måned. Nå har denne etter forhandlinger blitt oppjustert til 55 %.

Eva strøminnsikt idag

Hva betyr tiltakene for deg?

I vårt regneeksempel tar vi utgangspunkt i at man bruker 3000 kilowatt time og at gjennomsnittlig strømpris er 1,50 inklusiv moms.

I dette eksempelet hadde totalregningen for måneden blitt på 5.843, - totalt for både nettleie og strøm. Av dette ville staten dekket 1.320, - eller totalt 23 % av regningen. Du vil derfor få en total regning for måneden på 4.523, -

Det offentlige dekker halvparten av alt over 70 øre kilowatt time uansett hvilken strømavtale du har.

Jo mer du bruker jo større del av regningen får du dekket. Skulle prisen bli på 2,50 i gjennomsnitt for måneden vil kompensasjonen være på 34 % eller 2.970, - av totalt 8.843, -

Noen kan få gratis strøm

Er du så heldig å ha en gunstig fastprisavtale, kan du nå ende opp med å få gratis strøm.

Har du en fastprisavtale på rundt 40 øre, vil du med en gjennomsnittspris på 1,50 øre for desember kunne få gratis strøm. Det offentlige dekker halvparten av alt over 70 øre kilowatt time uansett hvilken strømavtale du har.

Kompensasjonen kommer som fratrekk på regningen for nettleie, ikke på selve strømregningen. En del vil derfor få penger igjen på nettleie, som de må bruke på å betale strømregningen. For de som får alt på samme regning vil kompensasjonen være trukket fra totalen.

Les mer om kunder som kan få gratis strøm med den nye krisepakka hos E24.

«Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren. Det gjelder også for kunder som har fastprisavtale. Hvis strømprisen blir høy nok, kan det bety at noen får gratis strøm, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa i NVE.»


Ny nettleie ikke lenger pålagt

Som en del av kompromisset i stortinget, har plikten til å gjennomføre omleggingen av ny nettleie fra 1/1-2022 blitt fjernet. Det er likevel opp til nettselskapene å beslutte om de skal innføres eller ikke. De fleste vil nok gjennomføre som planlagt, all den tid alle systemer er klargjort og det vil være en god del jobb å reversere disse. Selve vedtaket kan derfor sees på som et symbolsk vedtak, sannsynligvis uten praktisk betydning for deg som strømkunde.