Hovedpartnere

Datek i samarbeid med Business Lillestrøm

Vi går inn som en av fire hovedpartnere fra 2018.

Bli kjent med Business Lillestrøm

Business Lillestrøm beskriver seg som “et veksthus for oppstartsbedrifter og gründere i Lillestrøm-regionen”. Dette er en god beskrivelse av selskapet som har et mål om å øke antall nyetableringer for å bidra til vekst i næringslivet innenfor regionen. Selskapet har huset mange virksomheter siden oppstarten i 2015 og har blitt en møteplass for utveksling av erfaringer mellom gründere. Business Lillestrøm har nå vokst seg ut av lokalene hvor de startet opp i 2015 og flyttet inn i nye lokaler sentralt i Storgata 7 i Lillestrøm sentrum.

Business Lillestrøm eies av Kunnskapsbyen Lillestrøm som er en organisasjon bygget på et unikt partnerskap mellom kommuner, næringsliv og kunnskapsvirksomheter.

Datek går inn som hovedpartner

Vi går inn som en av fire hovedpartnere i Business Lillestrøm fra 2018 og er stolte av å ta del i et samarbeid som handler om å videreutvikle et senter for gründervirksomhet, entreprenørskap og innovasjon på Nedre Romerike.

Dette passer godt inn i Dateks strategi om synliggjøring i nærmiljøet for å tiltrekke seg lokal arbeidskraft, finne lokale samarbeidspartnere og leverandører og bidra til økt synlighet av innovasjonen som foregår på Nedre Romerike.

«Vi ser frem mot å jobbe med leietakerne, samarbeidspartnerne, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Skedsmo kommune rundt denne satsningen. Med det støtteapparatet som nå er på plass og en plassering midt i Storgata i Lillestrøm mener jeg at Business Lillestrøm har potensialet til å bli et kraftsenter for innovasjon og entreprenørskap i regionen vår i løpet av de nærmeste årene» Daglig leder, Espen Westgaard.