Datek har kontroll på sikkerheten

Våre løsninger er trygge og godt ivaretatt. Vi er ikke berørt av sikkerhetshullet Apache Log4j.

Vi stiller strenge krav til sikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet gikk nylig ut med informasjon om kritisk sårbarhet i Apache Log4j. Datek er ikke berørt av dette sikkerhetshullet og våre løsninger er ivaretatt på en trygg og god måte.

Alle selskaper i Datek-gruppen jobber aktiv forbyggende med IT-sikkerhet gjennom gode rutiner og prosesser. Dette betyr at vi hele tiden følger med og håndterer varsler fortløpende slik at vi til enhver tid ivaretar sikkerheten i våre løsninger på en trygg og god måte.

Vi følger alle anbefalinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og stiller stenge krav til sikkerhet. Vi jobber proaktivt med sikkerhet, slik at våre kunder trygt kan bruke våre tjenester.

Datek har lang erfaring med å utvikle sikre og trygge tjenester, vi gjør løpende sikkerhetsvurderinger og har ansatte med tung kompetanse innen sikkerhet slik at kunder kan være trygge på de løsninger vi leverer, sier Ove Brusegard, CISO i Datek.


Aktuelle artikler:

Datek leverer tjenester innen Cyber Security
Cyber Security - slik skaper du trygget for dine kunder

Ta kontakt ved spørsmål

Har du spørsmål til hvordan Datek håndterer sikkerheten? Ta kontakt med Ove Brusegard på e-post eller telefon 916 36 932. Eller kontakt daglig leder for det aktuelle forretningsområdet.