Tidewave

Trykkavlastende madrass som hindrer liggesår for pasienter.

OMRÅDE NEXT
EMNER Smart helse,   Vendemadrass,   Tidewave,   Norskutviklet,   Smart madrass  
Tidewaveproduct

Tidewave

Tidewave er en helsetekonogi-bedrift som utvikler og kommersialiserer innovative løsninger til helsenæringen. Deres første produkt er Tidewave vendemadrass som i dag selges i hele Norge.

Behovet

Trengte hjelp med å utvikle hardware og embedded software for styring av pumpe og ventiler i madrassen.

Om løsningen

Basert på løsning bestående av en luftmadrass som krummes og tiltes frem og tilbake ved å styre pumper og ventiler i madrassens ulike celler.
Vendeprogrammet kan tilpasses brukerens behov ved å benytte ulike kombinasjoner av innstillinger.
Tidewave-madrassen krummes rundt brukeren når vendeprogrammet kjører. Denne unike utformingen sørger for sikker støtte langs sidene samt øker trykkfordelingen på kroppen.

  • Vende-retning: begge sider, kun venstre eller kun høyre.

  • Antall grader vending: 10, 20 eller 30 grader vending.

  • Pause mellom hver vending: ingen pause, 15min pause eller 30min pause.

  • Vende-hastighet: Alle programmene er svært saktegående. Valg av varighet per vending tilsvarer omlag 20min, 30min eller 40min.

  • Stellefunksjon: Ved å trykke start/stopp-knappen vil madrassen bli flat, for så å starte vendeprogram automatisk etter 30 minutter.

Resultatet

Tidewave gjør suksess i markedet og får mye positiv omtale.
Vendemadrassen har blitt tilgjengelig i hjelpemiddelsentralen.

Se deres egen video om utviklingsprosessen.

Vil vite mer om hva
Datek Next kan utvikle?

Ta gjerne kontakt!

  • Per Berg
    Per Berg Daglig leder Datek Next AS