Store variasjoner i strømprisen gjør det mulig å spare

Av Harald Aarvig

05.07.2022

Smart strøm
Smarthus
Smart Home
Strømsparing
Harald Aarvig

Den første halvdelen av 2022 er over, og vi har nå fasiten for strømprisene for hånden. Gjennomsnittsprisen for første halvår er på 1,95,- pr. kilowattime, noe som er en økning på 325 % målt mot 2021. 2021 er statistisk sett et ganske normalt år.​

Strømprisene første halvår 2022 (Prisene er fra NO1 – Region Oslo)
Strømprisene første halvår 2022 (Prisene er fra NO1 – Region Oslo)

Alle dager under ett er det dyrest mellom 06:00 - 11:00 og 17:00 – 22:00.
Rimeligst er det i snitt fra 01:00 – 05:00 og 13:00 – 15:00.​

For helger har snittprisen vært 1,82,- mens for hverdager er den oppe i 2,02 i snitt for hele halvåret totalt. Her ser du snittet fordelt på timer på døgnet.​

Ukedager vs. helg

I ukedagene er det statistisk billigst strøm fra midnatt til kl. 05:00 og fra 13:00 – 15:00, og dyrest fra 06:00 – 10:00 og mellom 17:00 – 20:00. ​

I helgene ser vi at det i snitt er billigst midt på dagen fra 11:00 – 16:00 og dyrest fra 17:00 til midnatt.

Ukedager vs. helg (Prisene er fra NO1 – Region Oslo)

De store avvikene

Det er imidlertid stor forskjell på dagene. 6. mars var det variasjon i prisen på bare 4 %, mellom 2,30 og 2,40. På slike dager er det ingen vits i å gjøre noen tiltak for å spare. ​

Den 28. mai var det derimot store penger å spare. Denne dagen hadde en variasjon i strømprisen på 350 %. Å lade full en eGolf (36 kw) kunne ha kostet mellom 82 øre og 62 kroner avhengig av når på dagen du ladet. Og å varme opp hele varmtvannsberederen (200 liter, ca. 15 kwT) kunne ha kostet mellom 35 øre og 26 kroner.

Det er delvis store og litt uforklarlige variasjoner mellom dagene. F.eks. er det normalt rimeligst om natten, mens den 28. mai var klart billigst midt på dagen og dyrest på natten.

Sparing

28. mai var den mest ekstreme dagen, med hele 17 av timene 30 % under gjennomsnittsprisen, mens de andre 7 timene lå mer enn 30 % over gjennomsnittsprisen for dagen. ​

Så langt dette halvåret er det hele 84 dager hvor det er så liten variasjon i strømprisene at det i prinsippet ikke er noe å spare på å gjøre tiltak. 32 dager har hatt store variasjoner og dermed et stort sparepotensiale. I februar var det kun en dag det var så stor variasjon i prisen at tiltak ville hatt effekt, mens mai hadde 9 dager med stor variasjon og hvor potensialet for sparing er høyt. ​

Høyeste pris hadde vi mellom 07:00 – 08:00 tirsdag den 8. mars med hele 8,17 pr. kwT, mens vi lørdag den 28. mai hadde en pris på 1 øre også mellom 07:00 – 08:00.​

Strømkurver
Høy, lav og snitt (Prisene er fra NO1 – Region Oslo)

Enkelt grep

Hvis man i snitt dusjer 8 minutter hver hverdag med en temperatur på 37 grader vil man bruke 2.088 Kilowattime i året på dette. Hadde du manuelt skrudd av varmtvannsberederen kl. 07:00 og på igjen kl. 13:00 hadde du med prisene hittil i året spart rundt 860 kroner. Du kan også automatisere dette og spare enda mer ved å tilpasse seg strømprisene for hver enkelt dag.


PS. De fleste har en bryter til varmtvannsbereder man kan skru av oppvarming av nytt vann. Du vil fortsatt ha varmtvann i tanken nok til dusjing og oppvask, mens nytt vann varmes ikke opp så lenge den er avskrudd.