Studenter lager skumringstabell

Av Daniel Westgaard og Sondre Wågø

30.06.2023

Datek Smart Home
Eva Smarthus
Studentprosjekt skumringstabell

Denne våren har vi hatt besøk av to hyggelige studenter fra OsloMet, som har skrevet bacheloroppgaven sin her oss oss.

Bacheloroppgaven gikk ut på å utføre et praktisk prosjekt hos en arbeidsgiver, og oppgaven studentene fikk fra Datek Smart Home var å legge grunnlaget for å kunne tilby automasjoner på soloppgang og solnedgang i vår smarthusløsning. Helt konkret skulle de utvikle en skumringstabell.

Her er deres oppsummering av tiden hos oss.

Prosjekt case

En skumringstabell er en tabell med oversikt over soloppgang- og solnedgang gjennom året, gitt en spesifikk plassering. Datek Smart Home (DSH) har lenge hatt lyst til å utvikle skumringstabell, men har ikke fått det høyt nok opp på prioriteringslista. Tabellen gir dataene som er nødvendig for å kunne tilby soloppgang og solnedgang som triggere for automasjoner i Eva Smarthus. Typisk for å styre lys, varme, gardiner og lignende.

Det første møtet med Datek Smart Home var veldig hyggelig! Vi ble møtt med smil, kaffe og satt aller først og snakket med veilederne våre i loungen. Lise Eggum er utviklingsleder og vår kontaktperson, hun satte oss inn i hva Eva Smarthus er og om hvilke produkter og tjenester Datek Smart Home har lagd hittil. Deretter presenterte hun oppgaven, hva de ville at vi skulle lage, hva den skulle brukes til, og hva man kanskje kunne se for seg av utfordringer.

Etter å ha blitt grundig briefet av Lise og Christian Schwarz, arkitekt og seniorutvikler i DSH, hadde vi et møte med Datek Light Control som har utviklet en lysstyringstjeneste som styrer vei- og gatebelysning, blant annet ut fra soloppgang og solnedgang. Her fikk vi god informasjon om unntakstilfeller som for eksempel polarnatt og midnattssol. Deretter startet planleggingsfasen av prosjektet (med litt hjelp), før vi gikk løs på research for å finne beste måten å få tak i eller regne ut sol-tidene. Dette med planlegging var spesielt nytt, da vi ikke hadde planlagt et prosjekt av dette omfanget før, og vi var heller ikke sikre på fremgangsmåter, hvor lang tid vi ville bruke på alle oppgaver, osv.

Så fikk vi tilgang til Eva Smarthus appen, Eva, hub, og en del ulike dingser vi kunne leke med! Det gjorde det litt lettere for oss å skjønne problemstillingen og formålet med den.

Planlegging og gjennomføring

Det var uvant for oss å planlegge et prosjekt som dette. Vi hadde krav og behov fra DSH som skulle dekkes, men vi hadde flere områder hvor vi skulle finne ut av og bestemme beste løsning og fremgangsmåte selv.

For å finne best mulig løsning for å finne sol-tidene, og likevel opprettholde DSH sine krav, søkte vi på nettet etter gode fremgangsmåter. Vi lagde en oversikt/liste over kandidater vi mente var gode, og ut ifra de lagde vi enkle, raske implementasjoner for å se effektivitet og presisjon. Det var slik vi endte opp med å benytte en formel fra Global Monitoring Laborator. Det var denne formelen vi brukte som utgangspunkt og bygde videre på denne i en algoritme.

En veldig stor del av jobben med skumringstabellen var å forsikre seg om at den var presis nok, og at den håndterte unntakstilfeller og feil/riktig. Dette gjorde vi med mange manuelle og dynamiske/tilfeldige tester. De manuelle testene var enkle, hvor vi hadde skrevet inn forventet tid på en gitt dag manuelt, og forventet at algoritmen vår ga ca. samme tid (innenfor et godkjent avvik). De dynamiske/tilfeldige testene hadde metoder som genererte tilfeldige dager, og brukte blant annet Metreologisk Institutt (MET) sitt API for å innhente sol-tidene for å sammenligne med tidene vår formel ga. Denne var spesielt hjelpsom og effektiv. Vi fant flere feil og mangler som kunne ha glippet hos oss. Vi jobbet i backend, og deler av oppgaven var å legge til rette for videreutvikling.

Videreutviklingen/ferdigstillingen vil blant annet bestå av å få de nye regelmulighetene synliggjort i appen, samt hente inn lokasjon for hjemmet.

Erfaringer

Vi lærte utrolig mye gjennom denne perioden hos Datek. Ikke bare av oppgavens omfang, men også fra de ansatte i Datek. Vi var på kontoret en gang i uka, og da satt vi sammen med de andre utviklerne i DSH. Dette gjorde at terskelen for å be om hjelp var lav, og det var ofte at flere kom innom for å tilby hjelp, eller bare spurte hvordan det gikk. På kontoret prøvde vi å utnytte tiden og være effektive. Vi samarbeidet godt sammen om oppgaver innad i gruppa, spurte om hjelp og hadde gode møter når det var behov for det. Ofte med Lise og Christian, noen ganger var flere fra teknisk/utviklere med også!

Underveis i prosjektet støtte vi på en rekke utfordringer som måtte håndteres. Som for eksempel hvordan vi skulle få tak i sol-tidene, hvordan løsningen skulle oppbevares, og hvilke verdier vi trengte, var noen av spørsmålene som vi måtte løse.

Dette var et av de største prosjektene vi har gjort, så da var naturligvis læringskurven bratt i starten. Teknologier, språk, metodikker, planlegging, problemløsing og mye mer var blant områdene vi lærte mye om. For selv med 3 år på universitetet, så vi fort at man aldri kommer til å bli ferdig utlært i denne bransjen. Vi så derimot viktigheten av å være nysgjerrig, lærevillig, og at samarbeid kom veldig godt med i et prosjekt som dette.

Takk for oss

Det som ga oss veldig mye motivasjon med å løse denne oppgaven, var at vi visste at resultatet hadde et formål. Det skal faktisk brukes til noe, og er ikke bare enda en praktisk/teoretisk skoleoppgave. Det var også veldig spennende å se skisser/design som UX hadde laget. På den måten fikk vi se hvordan løsningen vår ville se ut og hvor den vil plasseres i appen til Eva Smarthus (når løsningen vår skal videreutvikles).

Tilværelsen hos DSH har vært utrolig bra. Vi har blitt tatt godt i mot med åpne armer på tvers av avdelingene i Datek.

Vi vil takke for muligheten til å skrive bacheloroppgaven her, for tiden og for ressursene vi ble gitt. Det har vært utrolig lærerikt, og erfaringer vi kommer til å ta med oss videre i arbeidslivet og ved videre utdanning.