Dum strøm – smart strøm

av Lise Engmo Eggum

09.06.2021

Smartstrøm
Strømsparing
Smarthus
Smarte løsninger
Eva Smarthus
Datek iot teknologi hvorfor velge oss

Visste du at strømprisene varierer fra time til time gjennom døgnet? Og at totalregningen din består av pris for strøm pluss pris for nettleie? Mange tenker at strømabonnementet man velger er det viktigste for regningen, men det er som regel mye mer å spare på å sette seg bittelitt inn i variasjonen i strømpris, og forsøke å flytte strømforbruket til billigere tidspunkter. Og nei, det betyr ikke å skru av alt om natten og skru alt på om morgenen...

Hva betaler du for?

Du betaler for strøm og du betaler for nettleie. Mange får dette på samme regning da de har det fra samme leverandør, men for noen er dette to forskjellige regninger. Nettleien har en fastdel og en variabel del som er avhengig av antall kWh, mens strømmen kun har en variabel del. Har du en måned med 0 i forbruk får du altså fortsatt en regning fra nettleverandøren på fastprisdelen.

Strømprisen er den de fleste kanskje vet litt om, og du har sikkert hørt om spotpris. De fleste strømleverandører har flere avtaletyper man kan velge mellom, noen gjør det mer stabilt over tid men totalt sett er det som regel best å ha en spotpris-avtale (litt som at det totalt sett omtrent alltid vil lønne seg å ha flytende rente på lånet, men at det kan være andre grunner til å velge fastrente).

Spotpris vil si at man får den prisen pr kWh som tilsvarer prisen på strømbørsen, det vil si det strømselskapene faktisk betaler for strømmen. Denne er lik for alle strømselskaper. I en spotprisavtale er det som regel også et påslag i øre pr kWh eller en fast sum i kr pr måned. Har du en slik avtale vet du at strømmen din er dyrest når strømprisen hos Nord Pool er høyest. Prisen i strømbørsen bestemmes fra dag til dag, så omtrent midt på dagen kan du få vite hvordan prisene blir fra timen til time neste dag.

Det er i hovedsak tre ting man kan gjøre for å redusere strømregningen:
  • Flytte strømforbruket fra dyre til billige tidspunkter
  • Redusere strømforbruket
  • Endre strømleverandør eller avtaletype

Vi skal se litt nærmere på 1 og 2. Det viktigste steget er å få innsikt i eget strømforbruk og finne ut hva som bruker mest og når det brukes. Det neste steget er å se på om noe av forbruket er unødvendig (for eksempel om det går mye til å varme opp et rom som nesten aldri er i bruk), og deretter om noe kan flyttes. Mange har for eksempel satt på så kalt «nattsenking» slik at alle panelovner er av på natten for deretter å slå seg på kl 7. Det er et typisk tidspunkt der strømprisene skyter i været, og dermed mister man i praksis alt man har spart på å skru de av på natten - eller ikke?

Det kan være vanskelig å både følge med på strømforbruket og ikke minst skru ting av og på til «riktige» tidspunkter. I Datek Smart Home har vi utviklet et konsept vi kaller Smartstrøm der man ved hjelp av vår Hub, Måleravleser og Smart Plugger kan få detaljert innsikt i strømforbruket i vår Smarthus app. Måleravleseren gir deg innsikt i ditt totalforbruk og variasjonen over tid, mens du ved hjelp av Smart Plugger kan se hva utstyr i hjemmet ditt bruker og hvor stor del av kaka de utgjør.

Å endre på når man står opp og når man spiser middag er som regel ikke så enkelt, men du kan endre på når ovner skrus på for å sikre at det er behagelig i huset når du står opp, og du kan justere ned temperatur og unngå å lade elbilen samtidig som du lager middag. I vår app kan du definere sparemoduser ved hjelp av stemninger og automatisere når ting går av og på ved hjelp av kalenderen. På den måten kan du sikre at det utstyret du har som bruker mest strøm er mest mulig av på alle de dyre tidspunktene gjennom døgnet.

Vil du lese mer om Smartstrøm og andre muligheter i vår merkevare Eva, ta en tur på nettbutikken vår!