Reduser forbruket - uten at du merker det

Av Harald Aarvig

12.02.2024

Strømsparing
Home
Harald Aarvig

Å kutte strømregningen kan gjøres på flere måter. Akkurat nå er den mest effektive strategien å redusere strømforbruket. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å senke temperaturen. Gjør du det når du sover eller ikke er hjemme vil det ikke påvirker komforten din.

Spar både på strømmen og nettleien

Reduserer du strømforbruket, slipper du både å betale for strømmen og for variabelt ledd i nettleien. Gjennomsnittlig strømpris i Norge så langt i 2024 er rundt 107 øre i sør, øst og vest, 77 øre i midt og 44 øre i nord. Med strømkompensasjon betyr dette fra 87 øre til 43 øre i kostnader for strømmen. Nettleien varier en del fra 35-55 øre et sted er vanlig. Så for hver kWt du ikke bruker, sparer du fra 80 til 140 øre.

Senk temperaturen når du ikke trenger like mye varme

Det er ikke mulig å redusere hvor mye strøm elbilen skal ha, eller varmtvannsberederen med mindre du kjører eller dusjer mindre. For varme er det derimot ganske enkelt å redusere forbruket. Det er bare å senke varmen. Problemet er at dette går ut over komfort ganske fort. Ingen liker å fryse. Men, når du sover eller ikke er hjemme kan temperaturen senkes slik at strømforbruket reduseres, uten at du merker det.

Reduksjon avhenger av varmekilde

Hvor mye kan du redusere? Noen oppvarmingsmetoder er bedre enn andre til å lagre varmen over lit tid, typisk varmekabler i støpte gulv. Varmefolie og panelovner reduserer også strømforbruket, men ikke like effektivt da de ikke lagrer varmen. Varmekabler i støpt gulv gir normalt en effekt på 15 % redusert forbruk, mens folievarme gir rundt 10-12 %. Panelovner noe mindre enn det igjen.

Varmekabler i støpt gulv

For varmekabler i støpt gulv ser vi at en nattsenking med 4 grader i 7 timer gir en gjennomsnittlig reduksjon i forbruket pr. dag med 15 %. Altså totalforbruket for dette gulvet reduseres med 15 % hver dag. Normalt bruker et gulv 1-2 timer på å varme opp igjen 4 grader, så å senke temperaturen fra 22:00 til 05:00 vil du normalt ikke merke noe til hvis du står opp kl. 07:00. Hjemme hos meg har dette betydd 7,5 kWt redusert hver dag i snitt, som gir en daglig besparelse på rundt 9,70 kroner og en besparelse hittil i år på rundt 370 kroner. Varmekabler i støpt gulv gir normalt en effekt på 15 % redusert forbruk nå i vinterhalvåret, mens folievarme gir rundt 10-12 %. Panelovner noe mindre enn det igjen.

Det store bildet

Regner vi på en effekt for hele Norge, kan vi oppnå en besparelse på rundt 2,5 TWt i året bare ved å senke temperaturen om natten. Da har jeg regnet på gjennomsnittlig forbruk pr. bolig på 17.000 kWt i året, at det er 2.477.000 boliger i landet, at 60 % av strømmen brukes til oppvarming og at forbruket kan reduseres med 10 %. Altså 1.020 kWt redusert pr. bolig.

Slik ser det ut, når varmen senkes kl. 23:00 og skrus på igjen kl. 06:00. Forbruket går rett ned til null og temperaturen faller sakte før det igjen brukes strøm og blir varmere fra kl. 06:00 om morgen.