Eva Smarthus – stort mulighetsrom i en liten app

Av Lise Engmo Eggum

28.06.2022

Smarthus
Eva Smarthus
App utvikling
Lise og Sondre2

Når en skal forholde seg aktivt til smarthus løsningen vår, skjer det gjennom Eva Smarthusappen. Teamet som jobber med denne appen har som hovedfokus å lage en løsning som er forståelig og brukervennlig. Men hvordan gjør man det, samtidig som man tar hensyn til den tekniske og logiske kompleksiteten bak en smarthusløsning, og ikke minst alle de funksjonelle ønskene som kommer fra alle kanter?

Smarthussfæren har et uendelig mulighetsrom. Det er mange funksjoner man kan diskutere og mange komplekse problemstillinger. For vår del er derfor vårt hovedfokus å ha vår sluttbruker i fokus. Hvordan tenker vår bruker, hvilke behov har hun og hvordan kan vi møte behovene på en intuitiv måte.

Team Eva smarthus app

«App-teamet» vårt består av iOS-utviklere, Android-utviklere, UX-ere, backend-utviklere og testere. Dette teamet møtes hver dag i standups og sitter sammen på kontoret ca 50 % av jobbdagen. Vi jobber i 3-ukers sprinter og har en overordnet roadmap som sier noe om hovedfokus på lengre sikt. Vi prioriterer innholdet i sprintene sammen med produkteier og basert på innspill fra flere interessenter. UX jobber tett med produkteier og salgssiden for å spisse konsepter, og bruker skisser til å sikre felles forståelse og enighet rundt brukeropplevelsen av en tjeneste eller funksjon.

UX og produkteier er også ute hos våre sluttbrukere, både for å teste løsningen og samle innsikt for å fange opp hvilke behov de har. Denne innsikten bruker vi igjen for å utfordre våre egne konsepter og prioriteringer.

Sondre og Håkon
Sondre Angard Siljehaug (til venstre) jobber som UX designer i team sammen med android utvikler, Håkon Pettersen.
“Å jobbe med Eva Smarthus er gøy, utfordrende, givende og hektisk. Vi på app-teamet har et høyt fokus på å levere velfungerende og verdifulle features til våre brukere. I tillegg prioriterer vi å introdusere ny teknologi, noe vi som utviklere har stor glede av og får et høyt utbytte av. I løpet av dette halvåret har vi blant annet laget et bibliotek i Kotlin Multiplattform hvor vi skriver felles Business-logikk og testing for både Android- og IOS-appen,” sier Håkon Pettersen, som jobber som android utvikler.

Brukervennlighet i fokus

En sprint starter ofte med en felles workshop for teamet, hvor vi går gjennom konseptet som er i fokus, ser på foreløpige skisser og diskuterer muligheter og begrensninger. Sammen med produkteier blir vi enig om prioritet og scope for sprinten. Gjennom sprinten har vi daglige standups, og vi tilpasser scope kontinuerlig når uforutsette ting dukker opp.

Målet vårt er at appen skal gjøre smarthus mindre teknisk, mindre skummelt, og mer gøy for de som ikke ønsker å forstå alt som ligger bak. Gjennom appen holder vi brukeren i hånda ved oppstart av smarthuset. Å koble opp Eva Smarthus skal være trygt og enkelt. Deretter skal appen løse mange bruksområder: gi oversikt over hjemmet, enheter og nå-tilstand. Styringsmuligheter, innstillinger, mulighet for å sette opp at ting skal skje automatisk, samt innsikt i data – for eksempel visualisering av strømforbruk og temperatur over tid. Alt sammen på en måte som er lett å navigere i, lett å forstå.

Vi har det gøy på jobb – bli med på laget!

Å jobbe hos oss er å ha det gøy og hektisk. Vi lager mye, vi lager det fort, og vi bruker det vi lager. Hjemme, på jobb, hele tiden. Vi må kjenne løsningen vår som en bruker, vi må føle på hvordan den er i hverdagen. Smarthus skal gi verdi, skal forenkle, skal føles trygt. Det skal ikke føles invaderende, ikke vanskelig. Dette jobber vi med – hver dag 🤩

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt da vel!