Spar strøm med disse strategiene

Av Harald Aarvig

30.08.2022

Smart strøm
Smarthus
Smart Home
Strømsparing
Strømdame

Fra 1. september innføres 90% kompensasjon over 87,5 øre (70 øre + moms). For hver krone gjennomsnittsprisen stiger for en måned, må du ut med 10 øre mer pr. kwT. Mye dekkes inn via kompensasjonen, men du må fortsatt betale 1,70-1,80 pr. kwT for strøm + nettleie med en gjennomsnittspris for måneden på 5 kroner. Derfor lurer mange på hva som er beste strategi for å redusere strømregningen.

La oss se på et eksempel. En husstand bruker 1.500 kwT på en måned, og gjennomsnittsprisen er 5 kroner den måneden. Uten kompensasjon vil de betale 7.500 for strømmen de bruker, som blir redusert til 1.931,25 med 90% kompensasjon. Hvordan kan denne husstanden redusere kostnadene ytterligere?

Redusert forbruk

Hvis de er flinke til å gjøre sparetiltak kan de lett redusere strømforbruket med 5%. En grad kaldere i huset, fyre med ved, stenge av og redusere varmen i rom de ikke bruker vil hjelpe dem godt på veien. Har de gulvvarme eller varmepumpe kan natt og dagsenking være til hjelp også.

I vårt eksempel vil en 5% reduksjon av forbruket betyr at de klarer seg med 1.425 kwT den måneden. Med kompensasjon faller da månedsprisen fra 1.931,25 til 1.834,69. En reduksjon på 96,56,-. I tillegg blir nettleien redusert med 29,70, så den totale reduksjonen blir på rett over 126,-.

Hvor mye nettleien går ned avhenger av hvor stor fast og variabel delen av nettleien din du har, men normalt vil man kunne spare 2-3% av den totale nettleien. Se eksempelet under.

Redusert gjennomsnittspris

En annen sparestrategi er å redusere gjennomsnittsprisen. Dvs. at husstanden må bruke mer av strømmen i de billigste timene i døgnet, og mindre i de dyreste. Klarer familien å få redusert gjennomsnittsprisen de bruker med 5% (fra 5,0 til 4,75), får de fortsatt samme kompensasjon. Kompensasjonen regnes av gjennomsnittet i regionen for alle månedens timer. Slår de denne med 5% reduseres regningen fra 1.931,25 til 1.556,25 eller totalt med 19%.

Hvordan redusere gjennomsnittsprisen?

Det klart enkleste er å anskaffe et smarthussystem som gjør dette for deg, men manuelle tiltak kan være effektive også. Skru av varmtvannsbereder når du står opp og før du dusjer, og skru på igjen når strømmen er billigere. Lad elbilen når det er billigst og senk varmen når det er dyrest.

Et smart styringssystem vil være mest effektiv hvis du benytter det sammen med smarte termostater til gulvvarme, et rele i sikringsskapet som styrer varmtvannsbereder og smarte plugger som styrer panelovner og evt. andre varmekilder. I tillegg til å styre forbruket til de billigste timene, kan et slikt system redusere strømforbruket når du sover eller ikke er hjemme. På den måten vil det være mulig å både redusere strømforbruket OG bruke billigere strøm. Med en pris på 5 kroner kan man da spare over 20% av regningen, etter at kompensasjonen er tatt hensyn til.

Fritidsbolig

Har du en fritidseiendom får du ikke strømkompensasjon. Derfor vil det her selvsagt lønne seg å bruke mindre strøm. Samme eksempel som for bolig viser en besparelse på 414 kroner med 5% reduksjon i forbruk, og de samme 375 kronene i besparelse ved 5% reduksjon i gjennomsnittsprisen.

Mange velger derfor å bruke fritidseiendommen mindre eller ikke i det hele tatt, og skrur av all strømmen når man ikke er der.

*Prisene er her medregnet nettleie på 52 øre i snitt

Det kan derfor være en fordel med et styringssystem som gjør at du holder kontroll med forbruket, og som tillater deg å slå på varmtvannsbereder noen timer før du kommer på hytta. Da er vannet varmt når du kommer, og skylling med varmt vann kan starte umiddelbart og før noe trenger vann.

NB. Husk at dersom, du slår av varmtvannsbereder over lang tid, så la varmt vann renne ut av alle rør i 5 minutter etter at tanken er varmet helt opp igjen. Da unngår du fare for oppblomstring av legionella. Se øvrig info om dette hos FHI.