Norsk teknologi kan bidra til å hindre smitte av coronaviruset

Decon-X i samarbeid med Datek Solutions

Det norske selskapet Decon-X har utviklet en desinfiseringsrobot. Den bruker stoffet hydrogenperoksid til å desinfiserer overflater i rom. Datek Solutions har nå inngått en samarbeidsavtale med Decon-X. Avtalen innebærer at vi skal bidra til å videreutvikle programvaren i roboten. På den måten kan Deacon-X i enda større grad møte en stadig økende etterspørsel.

Trygg desinfisering av overflater for å bekjempe Corona viruset

Håpet er at Decon-X kan bli en del av den nasjonale dugnaden for å hindre smitte av coronaviruset. 150 desinfeksjonsroboter er i bruk på norske sykehus, sykehjem, ambulansesentere og hjelpemiddelsentraler. Maskinen fyller områdene med en tørr tåke som desinfiserer alle overflater. Coronaviruset kan overleve på overflater i opptil ni dager, så i disse dager er det ekstra viktig med desinfisering. Sensorer registrerer prosessen og sikrer at desinfiseringen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad. Brukeren får beskjed når prosessen er utført korrekt og 99.9999% av alle mikrober i området er fjernet. Prosessen dokumenteres automatisk i en rapport som sendes til bruker av roboten på sms/e-post.

Denne artikkelen om Decon-X maskinen stod i Finansavisen i starten av uka.

Hydrogenperoksid er i følge ny rapport effektiv mot Coronavirus.

Last ned brosjyre fra Decon-X.

Se hvordan Decon-X virker


Vi bidrar med kompetanse

«Vi i Datek er utrolig stolte over å få bidra med vår kompetanse under utvikling av denne roboten. I disse utfordrende tider er det viktig at alle bidrar og at vi ikke minst samarbeider og drar i samme retning. Decon-X er et eksempel på at vi i Norge har teknologi som kan gjøre forskjell for en hel verden.» Sier Per Berg, Daglig leder Datek Solutions.