NRK Sommertoget

Datek sørger for at du vet hvor toget er akkurat nå.

Lokale folkefester med Sommertoget

I sommer reiser NRK og Sommeråpent på skinner gjennom Norge i Sommertoget. Toget skal gjennom 17 fylker, innom 40 stasjoner og er et samarbeid mellom NRK, NSB og Bane NOR.

Toget er spesialtilpasset og stopper på utvalgte stasjoner hvor studio og scene rigges og sendingen overføres direkte i Sommeråpent på NRK1. Så langt i sommer har programmet skapt lokale folkefester rundt omkring i landet.

Sommertoget forflytter seg på dagtid med minutt for minuttsendinger til nye stasjoner og et NRK-helikoper følger med og tar bilder fra oven.

Her stopper Sommertoget 2017

Datek leverer flåtestyringsløsningen til Bane NOR

Datek har tidligere levert en komplett flåtestyringsløsning til Bane NOR som vedlikeholdes kontinuerlig.

I forbindelse med NRKs program Sommeråpent ble vi forespurt av Bane NOR om en utvidelse av denne løsningen til å levere posisjonsdata for Sommertoget som benyttes i TV-programmet videre til NRK. Dette ble løst ved å rapportere inn data for alt materiell i flåtestyringsløsningen (over 300 lokomotiver og strømløse vogner) videre til Bane NORs sentrale Kafka-baserte meldingsløsning, for utveksling av posisjonsdata. Derfra formidles posisjonene umiddelbart videre til NRK.

I dagens versjon leveres det sanntidsdata hvert femte sekund til NRK for Sommertoget. Dette benyttes blant annet til å oppdatere kart og nedtelling på nrk.no både hyppig og presist. En liten ekstra kuriositet er at dataene fra Sommertoget leveres over Bane NORs eget GSM-R (GSM Rail) nett, så løsningen utnytter Bane NORs infrastruktur på en god måte og viser hvilke muligheter som ligger i deres egne løsninger.

God sommer fra Datek

Vi ønsker alle våre kunder, partnere og besøkere en riktig god sommer!