Bli kjent med vår avdeling for utvikling

En gjeng med brennende interesse for "dingser", elektronikk og teknologisk utvikling.


Øyvind og Christian


Litt historie

Utviklingsavdelingen i Datek har etter hvert fått en lang historie. Da Datek startet opp i 1997 var fokus på distribusjon og salg av GSM-moduler og flåtestyringsløsninger. Veldig raskt ble det klart at man også hadde behov for en egen utviklingsavdeling- denne ble etablert i år 2000.

I begynnelsen fokuserte vi på utvikling av serverløsninger og embedded utvikling, det vil si programmering av utstyr som står ute i felt (i en bil, lysstolpe, tog, hjem, osv). Etter hvert så man også behovet for kompetanse innenfor hardwareutvikling, frontend-utvikling (websider og app’er) og teknisk prosjektledelse. I dag betjener utviklingsavdelingen alle disse områdene:

Hardwareutvikling

Embedded softwareutvikling

Server/backend utvikling

Frontend utvikling (web, app)

Teknisk prosjektledelse

Produktutvikling og -forvaltning

En mangfoldig gjeng

Utviklerne hos Datek har forskjellig alder og bakgrunn, men et fellestrekk for samtlige er en brennende interesse for «dingser», elektronikk og teknologisk utvikling. Flere av utviklerne har også lang fartstid fra store selskaper, som for eksempel BBS/Nets, Telenor, Intelli, Siemens og Atea. Uavhengig av fartstid må utviklerne våre være endringsvillige og tilpasningsdyktige. Dette fremheves også som et viktig trivselselement blant utviklerne.

I tillegg til å jobbe innenfor en rekke utviklingsområder jobbes det også med produkter og løsninger innenfor mange forskjellige bransjer. Fellesnevneren er M2M/IoT-løsninger, men det stilles også store krav til kompetanse innenfor forskjellige fag- og bransjeområder.

Utviklerne våre har fokus på metodikk og videreutvikling, noe som gjøres gjennom prosjektarbeid, refleksjonsworkshoper på kryss av prosjektgrupper, tverrfaglige fredagsprosjekter (fra idé til produkt på en dag), fagkvelder og deltakelse i forskjellige tekniske fora. Flere i utviklingsavdelingen deltar også i aktivt open source-prosjekter.

Fokus på kvalitet

Kundene våre stiller stadig krav til kvalitet og miljøbevissthet. I disse dager sertifiseres Datek innenfor både ISO-9001 (kvalitet) og ISO-14001 (miljø). Før sommeren vil vi også ha på plass ISO-27001-sertifisering (IT-sikkerhet). Selv om fokus på kvalitet og sikkerhet alltid har stått i høysetet hos Datek- og ikke minst hos utviklerne våre, er disse sertifiseringene viktige for å synliggjøre dette fokuset.

Våren 2018 trer de nye personvernreglene i kraft. Vi tar de nye reglene på alvor og sørger for at dataene vi forvalter blir tatt godt hånd om på en forsvarlig og trygg måte.

Øyvind Fuglebakk forklarer dørlåssytemet vårt.