Vi tar neste skritt for å bli Nordens beste IoT-miljø

Vi styrker kompetansebasen ytterligere på vei inn i 2020.

Fra 1. januar ble Informasjonskontroll AS avdeling Lillestrøm en del av Datek AS. Nå er vi om lag 50 ansatte.

Oppkjøpet

I mars 2018 inngikk vi en avtale om kjøp av 34 % av produktutviklingsselskapet Informasjonskontroll (IK). IK avdeling Lillestrøm flyttet raskt etter dette inn i våre lokaler i Storgata i Lillestrøm. I tillegg har IK en avdeling på Karmøy. I desember 2019 besluttet styrene i de 2 selskapene at Datek kjøper opp IK sin virksomhet i Lillestrøm. I forbindelse med transaksjonen har IK Karmøy kjøpt tilbake Datek sine 34 % aksjer i IK og viderefører sin virksomheten på Karmøy, med økt fokus på kunder og prosjekter på Vestlandet. Med dette har Datek fra 1. januar 2020 fått 13 nye medarbeidere i datterselskapet Datek Solutions AS, der Per Berg er ansatt som daglig leder. Det er etablert gode samarbeidsavtaler for leveranser mellom Datek og IK, noe som gir kontinuitet for de prosjektene og kundene som har benyttet seg av ressurser både fra kontoret på Karmøy og i Lillestrøm.

Styrket kompetanse og erfaring inn i selskapet

«Med denne transaksjonen styrker vi kompetansebasen i Datek ytterligere. Vi kjenner de 13 ansatte godt etter 2 års samarbeid. Virksomheten leverer utviklingsprosjekter til store kunder innen forsvar, energi og handel. Med denne transaksjonen styrker Datek leveransekapasiteten på utviklingsprosjekter innen IoT. Dette i tillegg til produktene Datek leverer i segmentene City, Home og Health», sier Administrerende direktør i Datek AS, Tom Scharning.

Et slagkraftig teknologisk miljø

«Etter nær 2 år med samboerskap med Datek i Lillestrøm, har vi erfart at medarbeiderne fra de to selskapene utfyller hverandre og utgjør et slagkraftig teknologisk miljø. Vi gleder oss til å arbeide med eksisterende og nye prosjekter under navnet Datek Solutions. Det nye selskapet vil opprettholde og bygge videre på de samme kompetanse – og forretningsområdene som Informasjonskontroll i Lillestrøm har hatt. Vi er overbevist om at dette er til det beste både for eksisterende og nye kunder samt for våre samarbeidspartnere», sier Daglig leder i Datek Solutions AS, Per Berg.