Vi utvikler smarthusteknologi for en verdig alderdom

Familie og andre som har relasjoner til eldre mennesker har ofte et ønske om å forsikre seg om at disse er trygge i hjemmet sitt. Pårørende begynner ofte å bekymre seg for hjemmeboende eldre lenge før de er klare for å flytte på sykehjem eller få hjelp fra kommunen via hjemmehjelp eller hjelpemidler.

Trygg hjemme

Vi utvikler nå en tjeneste som kan varsle pårørende dersom noe unormalt skulle inntreffe hos de eldre. Vi bruker vår IoT plattform i bunn, og kobler på IoT sensorer med spesialdesignet programvare som gir beskjed dersom det er avvik fra normal aktivitet. Vårt mål er at både de pårørende og de hjemmeboende eldre skal føle seg trygge. Det vil bli montert sensorer på dører og vinduer og i de ulike rommene i huset. Ved hjelp av disse sensorene vil pårørende kunne få varsel dersom den hjemmeboende eldre for eksempel ikke har vært på kjøkkenet i løpet av en hel dag, eller hvis personen vandrer mye om natta, om ytterdøra blir stående åpen eller om man går på badet og ikke kommer ut igjen.

Omvendt alarmsystem

Løsningen vår skal føles trygg, ikke invaderende – både for de pårørende og for de som har løsningen installert i hjemmet. Det er ikke sånn at de pårørende skal få oversikt over hva den eldre gjør til enhver tid. Hvis alt er som normalt, vil ikke de pårørende bli varslet. Det er kun ved avvik at man får en melding. Vår løsning er utviklet av oss her i Norge, med fokus på personvern, GDPR og sikkerhet. Man kan være trygg på at vi følger alle direktiver, lover og regler på dette feltet.

Støtte fra Innovasjon Norge

Ideen til Trygg hjemme prosjektet ble klekket ut for en stund siden. I mars 2020, da landet stengte ned så vi at behovet ble enda mer tydelig. Nå kunne man ikke bare stikke innom eller besøke de eldre og mest sårbare lenger. Vi blåste liv i prosjektet vårt og søkte støtte fra Innovasjon Norge – vi fikk nærmere 2 millioner som vi har brukt til å finansiere deler av utviklingen. Nå er vi i gang med et pilotprosjekt hvor vi tester varsling og funksjonalitet. Målet vårt er at dette skal ut på privatmarkedet tidlig i 2022.

Følg med!

Se vår nettbutikk.