Sandefjord

Datek Light Control har i mange år levert systemer for å styre utendørs belysning i Sandefjord kommune. Den nye Zhaga Book 18-kontakten gjør lysanlegget smart.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Smarte Byer,   Smarte gatelys  
Sandefjord illustrasjon

Om prosjektet

Tidligere i år begynte Sandefjord kommune å registrere aktivitet i Sverres gate med hjelp av sensorteknologi. Formålet er å kartlegge trafikken gjennom døgnet for å se om det er mulig å redusere styrken på gatebelysningen ytterligere på tider av døgnet hvor det er lite trafikk. Klarer man det vil man både spare miljøet, kutte kostnader og samtidig redusere lysforurensning. Kommunen vil da bare lyse opp det som er nødvendig for å kunne opprettholde trygge gater og byrom der mennesker ferdes.

For å få dette til er det koblet til en sensor på armaturene som registrerer trafikken i gaten. Denne igjen er koblet til IoT nettverket kommunen allerede har fra Datek Light Control og sørger for at dataene fra sensoren blir samlet inn, bearbeidet og presentert i Sandefjord kommune sin webportal fra Datek.

«Mange kommuner er ikke klar over at de allerede besitter deler av en smart city infrastruktur som enkelt kan videreutvikles. Det store antallet lyktestolper, med sin posisjon langs gater og veier der folk ferdes, hvor det allerede er tilgang til strøm, er perfekte steder å utplassere forskjellige typer sensorer. I fremtiden vil vi se utstrakt bruk av sensorer for luftkvalitet, metrologi, trafikkovervåking og lignende utplasseres i kommunenes belysningsanlegg.»

Øyvind Sløgedal, Daglig leder Datek Light Control AS
Zhaga natur

Thomas Skjærven, montør i Laugstol AS sier at installasjonsprosessen har vært utrolig effektiv og kostnadsbesparende i dette prosjektet. Etter at styringsenheten er klikket inn i armaturene etableres et kommunikasjonsnett (MESH) og basert på innhenting av GPS signaler fra GPS modulen i styringsenhetene plasseres alle armaturenhetene automatisk i Datek Light Control sin kart løsning.

«Dette er virkelig det nærmeste vi kan komme en Plug and Play løsning!»

Thommas Skjærven, montør i Laugstol AS.
Sandefjord
Laugstol AS monterer i armaturene i Sverres gate.


Kommunen har gatebelysning som styres både på armaturnivå og via tennskap. På armaturnivå benytter kommunen nå den helt nye styringsenheten som er utviklet for å passe til den nye, standardiserte Zhaga Book 18-kontakten. I tillegg til armatur enhetene har vi også introdusert vår helt nye Zhaga.

Sandefjord graf
Basert på denne dataen kan kommunen vurdere om de kan ytterligere senke lyset på tider av døgnet med lite trafikk.

Smarte byer med smarte armaturer

Trafikkovervåkning er et stadig voksende segment innenfor IoT og smarte byer. Ved å overvåke og registrere trafikken og aktiviteten i en gate, en bydel eller andre områder kan kunden raskt skaffe seg en god forståelse over aktiviteten. Det være seg gående, syklister eller bilister. Det finnes gode mekanismer som kan skille på de enkelte trafikantene og gi informasjon om hvor mange som ferdes i området i en periode.

Sandefjord kommune skal vurdere om de kan senke lysnivået ytterligere om natten. Med løsningen vår finnes det mange andre muligheter også. Hvis det for eksempel planlegges veiarbeid i byen, utvikling av nye eiendommer, eller om sentrum skal sperres av for å arrangere festival, kan det være nyttig å vite hvor mange som i løpet av et døgn passerer det aktuelle stedet. Slik kan man vurdere eventuelle omkjøringer og omdirigering av trafikk for å sikre en god trafikkflyt for både bilister, kollektivtrafikk og gående.

Med løsninger fra Datek Light Control får kunden alt på samme sted. Det er lett å se innkommende data, gjøre endringer og vurdere tiltak ut fra dette. Det er det smarte byer handler om.


«Kommunen er veldig positiv til at man i dette IoT prosjektet på en enkel og kostnadseffektiv måte har fått oversikt og kontroll på aktivitetsnivå i Sverres gate ved å benytte sensorer i kommunens lysarmaturer. Vi vil nå evaluere nytteverdien av dette fremover og utelukker ikke at det kan komme flere tilsvarende prosjekter på gang. Vi følger utviklingen av teknologien nøye.»

Anders Tøvik, Driftsingeniør i Sandefjord kommune

Ta kontakt med oss for å diskutere smarte løsninger for smarte byer!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS