Madrassen som snur pasienten automatisk

Informasjonskontroll har vært med på å utvikle den smarte madrassen fra Tidewave.


Utvikling av enda et produkt innen velferdsteknologi

Informasjonskontroll som flyttet inn i våre lokaler tidligere i år har et samarbeid med Tidewave R&D om utvikling av en automatisk madrass som skal gjøre hverdagen bedre for pleiere og pasienter. Målet er å begrense antall løft for pleierne og forebygge liggesår hos pasientene.

Madrassen fungerer slik at den automatisk krummer seg når ventilene fylles opp med luft, pasienten vil da være i bevegelse slik at man ikke får liggesår. Normalt vil en pasient med nedsatt mobilitet ha behov for hjelp til å bevege seg midt på natten for å unngå liggesår, dette er en belastning for pleierne og ikke minst forstyrrende for pasienten. Med madrassen fra Tidewave slipper pleierne tunge løft og pasienten sover bedre!

En prototype er nå ute for testing hvor Informasjonskontroll har utviklet styringssystemet og programvaren. Flere sykehjem i Stavangerregionen er i gang med testingen av madrassen som NRK omtalte tidligere denne uken. Neste fase i prosjektet blir å utvikle en spesial-elektronikk for en pilotserie som skal ut til kunder etter sommeren.

Informasjonskontroll ser frem mot videre samarbeid med det spennende selskapet Tidewave.

Andre produkter innenfor helsesektoren som Datek/IK er med på å utvikle er blant annet smart blodtrykksmåler og helseklokken Contact.

Foto og film: Tidewave R&D