En

Kundereferanser

Fredrikstad kommune

Datek har levert kjørebok og en totalløsning for flåtestyring og oppfølging av kommunens ca. 500 kjøretøy.

Les mer

Yale

Kommunikasjonsmodulen gjør det mulig for Yale Doorman å støtte integrasjon fra utvalgte partnere med forskjellige gatewayer på en ny og effektiv måte.

Les mer

CargoNet

CargoNet så tidlig behovet for overvåkning av lokomotiver og gods i sanntid, samt enklere registrering av punktlighet.

Les mer

Gardermoen Fuelling Services AS

Tidspunkt for fylling av drivstoff er essensielt for alle flyselskaper. Det er kort tid mellom ankomst og avgang, leveringspresisjon er derfor avgjørende.

Les mer

Nettbuss

Datek fikk oppdraget med å utvikle et flåtestyringssystem som forenkler og kvalitetssikrer all drift med alle aspekter rundt busstransport på Oslo Lufthavn.

Les mer

NSB meldingssystemer

Behovet var at dersom all trafikk stoppet på Oslo S, skulle 70.000 reisende kunne varsles innen 12 minutter.

Les mer

Nødlyssystemer

Produkt for automatisering og strømlinjeforming av installasjon, idriftsettelse og vedlikehold av nødlyssystemer.

Les mer

NSB tilsyn

NSB ønsket å erstatte den manuelle overvåkningen. Dette er et godt eksempel på effektiv bruk av automasjon og IoT.

Les mer

Bane NOR

Bane NOR hadde behov for å kunne spore strømløse vogner for å vite hvor de befinner seg til enhver tid.

Les mer

Bokklubben

Bokklubben etterlyste en enklere måte å kommunisere med kundene sine på og vurderte SMS-tjenester som kommunikasjonskanal.

Les mer