Vi skal hjelpe nordmenn med å få innsikt i strømforbruket

Strømprisene i Norge er på rekordnivå og begynner nå for alvor å gå ut over privatøkonomien til mange nordmenn. Selv med strømstøtte fra regjeringen og utsettelse av den nye nettleiemodellen opplever mange at pengene ikke strekker til. Vi lanserer nå visning av spotpriser i vår app som gjør det mulig å få full oversikt over strømprisene, uavhengig av strømleverandør!

Eva Strøminnsikt - starten på en reise

De færreste forstår hva som driver prisene, hvordan variasjon i prisene påvirker dem og hva de kan gjøre for å påvirke strømregningen. «Gamle» råd som å senke temperaturen i huset på natten og øke den på morgenen vil nå føre til at du bruker mer strøm på morgenen når prisen er høyere som igjen fører til en økt strømregning.

I vår merkevare Eva Smarthus har vi nå lansert tjenesten Eva Strøminnsikt som skal hjelpe nordmenn med å få innsikt i forbruket sitt, for så å kunne ta de riktige valgene og få kontroll på strømregningen. Ved hjelp av Eva Hub og Eva Måleravleser kan man nå få oversikt over nåværende forbruk satt opp mot strømprisen i Eva appen.

«Vi tror at nøkkelen ligger i innsikt. Det å kunne se sammenhengen mellom forbruk, timepris og totalsummen på faktura.» sier Harald Aarvig, som er ansvarlig for konseptet Eva Strøminnsikt i Datek Smart Home.

Eva strøminnsikt idag

Hva betyr dette for deg

Den nye funksjonaliteten i Eva Strøminnsikt betyr at du til enhver tid kan se spotpriser i Eva appen og få full oversikt over strømprisene, samt se hva forbruket ditt koster i kroner og ører. I første omgang gjelder dette for Østlandet, men Eva Strøminnsikt videreutvikles fortløpende og vil om kort tid være tilgjengelig for hele landet. Vi har stort fokus på å gjøre det enkelt å få oversikt, samtidig som vi gir god innsikt for de som vil dykke ned i tallene.

Videre skal vi jobbe med gode og relevante varslinger, samt enkle og effektive automatiseringer. Gjennom automatiseringer skal vi hjelpe brukerne å redusere strømregningen.

En tjeneste som stadig videreutvikles

Eva Strøminnsikt er ikke bare en pakke med produkter men en tjeneste som stadig videreutvikles. Derfor er det helt naturlig for oss å selge tjenesten som en abonnementsløsning. Tjenesten passer for de som ønsker full innsikt i forbruk og pris, og muligheter til å automatisere basert på disse. De som ikke ønsker dette abonnementet kan fortsatt bruke Eva Smarthus, men da uten selve tjenesten Eva Strøminnsikt.

Funksjonaliteten som inngår i Eva Strøminnsikt vil fra oktober 2022 kreve et abonnement på 49,- per måned, men vil frem til det være tilgjengelig for alle med Eva Hub og Eva Måleravleser.

Aktuelle artikler:

Nå får du hjelp til strømregningen din
Høye strømpriser - og det vil fortsette

Ikke bytt strømavtale, bare bruk strømmen smart
Dum strøm - smart strøm


Om Eva Smarthus

Eva Smarthus er merkevaren vi i Datek har tatt frem for privatmarkedet og aktører som ønsker en egen smarthusløsning. Målet? Vi skal løse reelle behov og utfordringer på en svært brukervennlig måte og skape hverdagsmagi. Eva Smarthus skal være lett å forstå og enkelt å sette opp.