IoT-kraftsenter er nå etablert på Lillestrøm

Informasjonskontroll har flyttet inn i våre lokaler.

Velkommen til oss IK!

Før påske kunne vi meddele at vi skal bli best i Norden innen IoT. Nå er Informasjonskontroll på plass i våre lokaler i Lillestrøm. Vi gleder oss over nye kollegaer og ser frem mot å jobbe tett sammen.

Les artikkel fra Finansavisen 12. mars som omhandler oppkjøpet.

Nå går vi en spennende tid i møte

Etter en periode hvor vi dessverre har blitt nødt for å si nei til attraktive oppdrag har vi nå mulighet til å gå løs på nye prosjekter. Med en utviklingsavdeling på nesten 30 dyktige utviklere får vi nå bedre kapasitet som gir oss mulighet til å tilby mange nye og spennende produkter fremover.

Vi kan ikke avsløre for mye rundt hvilke kontrakter som kommer i nærmeste fremtid, men vi kan si at det er snakk om store etablerte merkenavn.

Storsatsning på smarte løsninger

I tillegg til lang erfaring med flåtestyrings- og kjørebokløsninger, rettes nå blikket mot nye produkter innenfor smarte hus, smarte byer og smarte helse- og velferdsprodukter. Det jobbes for tiden med mange spennende, innovative produkter for partnere innen smarthussektoren, og Datek har i mange år vært etablert i sektoren for smarte byer gjennom produktene for utendørs belysning.

I februar fikk Datek også finansiering til et forskningsprosjekt for utvikling av en ny type blodtrykksmåler sammen med Sintef, Universitetssykehuset i Oslo, Fujitsu og Sandefjord Helsepark. Dette prosjektet skal også spinne ut andre helse- og velferdsprodukter underveis, og markerer startskuddet for denne satsningen. Les mer om det spennende prosjektet her.

Større fagmiljø i regionen

Etter sammenslåingen er det nå et enda større og mer slagkraftig fagmiljø innen IoT som er samlet, og dette ønsker vi å utnytte fremover. Vi retter også blikket utover mot teknologi- og forskningskompetansen i regionen, hvor Kjeller og Lillestrøm har Norges største teknologicluster etter Kongsberg. Dette ønsker vi å utnytte gjennom å bidra til nettverksbygging, samarbeidsprosjekter, samlinger og events.

Kundene skal ivaretas

Vi er veldig opptatt av å få frem at Informasjonskontrolls eksisterende kunder skal få like god oppfølging fremover som tidligere. Informasjonskontroll har nå også muligheten til å trekke på Dateks kompetanse og infrastruktur fremover.

Vi stortrives

«Etter en lang prosess er vi nå endelig på plass i nye lokaler i Lillestrøm og jeg kan allerede si at vi stortrives i samlokalisering med Datek. Vi ser fram til å samarbeide om mange spennende prosjekter og jeg er overbevist om at vi sammen med våre partnere, kommer til å utgjøre et kraftsenter innen IoT både i nasjonal og internasjonal målestokk.» Per Berg, Salgs- og Markedssjef i Informasjonskontroll.