En

Produkter og løsninger

Fremtidens digitale hjem med Smarthus

Med en smarthus-løsning i hjemmet ditt kan du styre og kontrollere alle elektroniske komponenter fra et sted og skape et intelligent hjem for fremtiden.

Les mer

Smarte kjøretøy

Spennende produkter for smarte kjøretøy basert på vår erfaring fra komplekse, industrielle kjøretøyløsninger.

Les mer

Helse

Vårt mål er å utvikle løsninger som øker tryggheten og bidrar til å avdekke og forebygge helserisikofaktorer.

Les mer

Lysstyring

Med moderne teknologi og innovative løsninger gjør vi byer og kommuner smarte. Vi sørger for korrekt lys på rett sted til riktig tid - på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Les mer

IoT - Tingenes internett

Vi leverer IoT-løsninger til B2B-markedet i ulike bransjer.

Les mer

Next

Vårt spesialistmiljø av rådgivere og konsulenter. Vi tilbyr spisskompetanse innen elektronikk og programvareutvikling.

Les mer