En

Produkter og løsninger

Fremtidens digitale hjem med Smarthus

Med en smarthus-løsning i hjemmet ditt kan du styre og kontrollere alle elektroniske komponenter fra et sted og skape et intelligent hjem for fremtiden.

Les mer

EMMA IoT-plattform

En komplett server- og integrasjonsplattform for IoT

Les mer

Smarte kjøretøy

Spennende produkter for smarte kjøretøy basert på vår erfaring fra komplekse, industrielle kjøretøyløsninger.

Les mer

Lysstyring

Med moderne teknologi og innovative løsninger gjør vi byer og kommuner smarte. Vi sørger for korrekt lys på rett sted til riktig tid - på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Les mer

IoT - Tingenes internett

Vi leverer IoT-løsninger til B2B-markedet i ulike bransjer.

Les mer

Flåtestyring

Systemer for effektiv kontroll, utnyttelse og reduserte kostnader i forbindelse med transport og datafangst.

Les mer

SMS-løsninger

Datek er en kvalitetsleverandør som leverer SMS-produktene og løsningene du trenger i din kommunikasjon med dine kunder.

Les mer