En

Kundereferanser

Bokklubben

Bokklubben etterlyste en enklere måte å kommunisere med kundene sine på og vurderte SMS-tjenester som kommunikasjonskanal.

Les mer

NSB meldingssystemer

Behovet var at dersom all trafikk stoppet på Oslo S, skulle 70.000 reisende kunne varsles innen 12 minutter.

Les mer