Vi satser på smart helse

For et drøyt år siden startet vi opp vårt første helseprosjekt - nå tar vi steget videre med Datek Smart Health AS.

Smarte løsninger innen helse og hjem henger godt sammen. Vi har kompetansen og er markedsledende på IoT-løsninger innen smarte byer og smarte hjem. Derfor er det naturlig for oss å finne vår plass innenfor helseområdet.

Videreutvikling av smarthusområdet til velferdsektoren

For oss i Datek er det naturlig å levere produkter til velferdssektoren og bidra til at folk kan bo lengre hjemme. Med smarthussatsningen vår får vi stor utbredelse i hjemmene. Med lang erfaring med høykvalitetssystemer og sensorer fra flere bransjer kan vi videreutvikle smarthusområdet til også å dekke velferdssektoren og utvikle ny og innovativ helseteknologi for hjemmet.

Det er ingen hemmelighet at vårt første helseprosjekt HyperSension gir oss et strålende utgangspunkt både i forhold til et produkt med mange anvendelsesområder, et enestående innblikk i helseteknologisektoren og et nettverk inn mot både helseteknologibransjen, akademia, spesialist- og primærhelsetjenesten. I tillegg til velferdsbransjen er det også naturlig å jobbe med produkter og nye tjenester for nettopp spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi ser også på wellness og treningsmarkedet som spennende områder både gjennom HyperSension-prosjektet men også kompetansen vi tar med oss fra andre områder.

Susanne Ludvigsen skal lede helsesatsingen

I begynnelsen av august har vi gleden av å ønske Susanne Ludvigsen velkommen til oss. Susanne skal lede Datek Smart Health AS, og vi gleder oss til å ha henne med på laget. Hun har bakgrunn fra prosjektledelse, produktutvikling og ledelse. Susanne kommer fra Nets som Head of Product Management og har gjennom de siste to årene ledet produktutvikling av både betalings -og digitaliseringsprodukter. Innenfor disse områdene leveres blant annet eFaktura, AvtaleGiro og signeringstjenester. Susanne har også erfaring som prosjektleder mot offentlig sektor fra Software Innovation (Tieto)

«Datek er et spennende selskap i vekst som har opparbeidet seg lang erfaring og solid kompetanse. Samtidig har de klart å dyrke en kultur for nysgjerrighet som gir selskapet en sterk innovasjonskraft. Jeg er derfor svært ydmyk og og gleder meg stort til å ta del i utviklingen av Smart helse, og ikke minst til å bli bedre kjent med stjernelaget bak prosjektet HyperSension.» Sier Susanne Ludvigsen.

Det hele startet med flaggskip-prosjektet HyperSension

I starten av 2018 kunne vi fortelle om vårt nye spennende prosjekt innen smart helse HyperSension. Et stjernelag gikk sammen for å utvikle smart blodtrykksmåler. Med tildelte midler fra Forskningsrådet fikk vi gleden av å være prosjekteier av et helseprosjekt som vi anså som meget spennende, men også krevende.

Det er et omfattende prosjekt som går over 4 år. Krevende forskning må til og der har vi gleden av å jobbe sammen med et dyktig team fra SINTEF. Den omfattende kliniske testingen skjer hos partnerne våre Sandefjord Helsepark og Oslo Universitetssykehus – Ullevål. I løpet av høsten 2019 vil en PhD-stipendiat ved Ullevål bli med i prosjektet. Etter planen skal den nye blodtrykksmåleren lanseres høsten 2021.

Les mer om det spennende prosjektet på Hypersension.com

Testingen er i gang

Testingen av blodtrykksmåleren er godt i gang både på Sandefjord Helsepark og Ullevål. På Ullevål har de nå samlet inn data fra friske personer i en omfattende testprosedyre. I Sandefjord testes frivillige pasienter med og uten antatt høyt blodtrykk over en kortere periode.

Data som blir samlet skal brukes for å utvikle gode algoritmer for å utlede blodtrykksverdier fra rådata som samles inn. Dette vil danne grunnlag for å lage en ny prototype som skal valideres senere i prosjektet. I denne fasen ser vi også etter løsninger for å gjøre et ferdig produkt enkelt i bruk. Erfaringene til leger og helsesekretærer som har brukt utstyret er viktig i så måte.


På Sandefjord Helsepark tester Dr. Tobias Johannessen blodtrykksmåleren og Dr. Gravdal viser frem konseptet "trening på resept". Nina hos oss jobber i utviklingsprosjektet.

Piller byttes ut med trening

For et halvt år siden startet Sandefjord helsepark EviBase Treningsklinikk. Klinikken er et samarbeid mellom 2 av legene og 2 av naprapatene i helseparken sammen med professor Jan Hoff på NTNU. Det unike med dette samarbeidet er at pasientene får «trening som medisin». Trygg trening som garantert gir resultater, på linje med det man kan få med medikamenter. Det har blitt utviklet en forskningsbasert treningsmetodikk og systematisert oppfølging for et stort antall risikofaktorer og sykdommer. Pasientene har tett oppfølging og overvåking og resultatene er veldig gode.

«Det er veldig tilfredsstillende å kunne bruke slike virkemidler istedenfor enda en pille. Våre bivirkninger er bedre fysisk yteevne, overskudd og livskvalitet. Vi har tenkt at Treningsklinikken også kan være et aktuelt sted å prøve ut blodtrykksmåleren (også kalt “IsensU”) etter hvert. Da kan vi følge blodtrykk under treningen.» Sier Dr. Hans Jacob Gravdal i Sandefjord Helsepark.

Vi i Datek følger spent med på arbeidet som gjøres på treningsklinikken og gleder oss til å teste produkter for andre bruksområder i samarbeid med Sandefjord Helsepark.

Norway Health Tech

Smart helse er spennende, men også utfordrende, da er det viktig å ha et godt nettverk og en arena hvor man kan sparre med andre og få hjelp når man skal nå ut inn i den globale helseindustrien. I den forbindelse har vi blitt medlem av Norway Health Tech. Organisasjonen har over 270 medlemmer der medlemmene er selve kjernene i klyngen.

Vil du være med på laget til et av Nordens beste IoT-miljø? Vi søker etter flere dyktige folk.