Hvor er alle nerdene?

Må vi kjøpe opp flere selskaper for å få nok nerder i Datek? Bli med på laget til et av Norden beste IoT-miljø!


Tidligere i høst ble Tom Scharning ny Administrerende direktør i Datek. Vi er i sterk vekst og har mange spennende prosjekter på gang og er glade for å ha ham om bord. Tom har skrevet ned sine tanker om hvordan vi jobber i Datek.

I Datek elsker vi teknologi. Gjennom mer enn 20 år har vi utviklet trådløs teknologi som f.eks. sikrer trygg fylling av flybensin på Gardermoen, som overvåker strømforsyning i alle NSB sine tog og som tenner og slukker 500 000 gatelys i Norge og utlandet. For å bedre blodtrykksmåling forsker vi på ny helseteknologi sammen med Ullevål sykehus, Sandefjord Helsepark og Sintef. Taleassistenter og inntoget av store globale aktører gjør også at kompetansen vår innen smarthus nå får mye oppmerksomhet og etterspørsel. Til alt dette trenger vi nerder – de som er lidenskapelig opptatt av teknologi.

Bedriften vår er eid av ansatte, ledere og styremedlemmer. Vi tror det er bra. De fleste beslutninger tas av nerdene selv! Vi sitter på mye av kompetansen selv og kan raskt beslutte hvordan vi skal komme videre når vi støter på et problem. Er det mer prinsipielle beslutninger som krever større investeringer – er styret like i nærheten. Denne fleksibiliteten gir oss en unik konkurransefordel i forhold til store selskaper med komplekse og tungrodde beslutningsveier. I dagens teknologiske kappløp er «time-to-market» mye viktigere konkurranseparameter enn lønnskostnader.

Vi vil ha heltidsansatte – ikke konsulenter. De ansatte sitter samlet og jobber tett sammen. Det gir raskere iterasjoner og kortere tid fra idé til løsningen er ute hos sluttkundene.

Vi ønsker ikke å leie inn ansatte fra vikarbyråer. Vikarbyråer er bra for å øke kapasiteten til rutineoppgaver, men i Datek har vi knapt noen rutineoppgaver. Vi utvikler ny teknologi og kompetansen vi tilegner oss gjennom å prøve og feile i dette ønsker vi å beholde i selskapet.

Tidligere i år var Næringsminister Torbjørn Røe- Isaksen på besøk hos oss i forbindelse med tildeling av såkalte brukerstyrte innovasjonsmidler fra Norges Forskningsråd. Vi er enig med Røe-Isaksen at Datek er en bedrift som skaper morgendagens arbeidsplasser. Vi har arbeidsplassene – men vi trenger flere dyktige folk.

Som et mindre kjent selskap er det vanskelig å finne dem. Tidligere i år inngikk vi en avtale om å kjøpe Informasjonskontroll AS – et kompetanseselskap innenfor tingenes internett (IoT). Det ga oss tilgang til et større kompetansemiljø som har liknende kompetanse som den vi har i Datek.

Men det var ikke nok. Nå trenger vi flere med på laget! Må vi kjøpe opp enda et selskap for å få nok nerder til å utvikle morgendagens teknologi i Datek?

Her kan du lese mer om våre ledige stillinger.

Les mer om styrking av ledelsen som ble gjort tidligere i år.