Lillestrømbanken ny finansiell partner for Datek

Lillestrømbanken og Datek har inngått et samarbeid om finansiering av Datek sin vekst.

Tech-tungt miljø i Storgata

Datek opplever sterk etterspørsel etter selskapets teknologi og produkter innenfor satsingsområdene smarte byer, smarte hjem og smart helse. Vi investerer tungt i forskning og utvikling innenfor disse segmentene og har derfor ansatt totalt 20 nye medarbeidere i 2019 og teller nå 46 ansatte, alle lokalisert i Storgata i Lillestrøm.

Lillestrømbanken er en lokalt forankret bank med fokus på lokalt næringsliv. Derfor var det naturlig for partene å samarbeide. Den samlede lånerammen i avtalene er 33 mNOK.

Made in Norway

Vi har over mange år investert store beløp i utvikling av egen teknologi, basert på internasjonale, åpne standarder. All teknologi er utviklet i Norge og våre produkter er ikke avhengig av lisenser fra noen av de internasjonale gigantene. Med vekst følger et behov for arbeidskapital, investeringsevne og forutsigbare finansieringsløsninger. Datek ønsket en bankforbindelse som, i tillegg til å være dagligbank, også er rådgiver og finansieringspartner for å gjennomføre en kontrollert og god vekst.

Lokalbanken for næringslivet

«Datek har i 2019 styrket sin egenkapital vesentlig. Gjennom avtalen med Lillestrømbanken, har vi sikret en kombinasjon av egenkapital og fremmedkapital som gir en god plattform for videre vekst. Vi er opptatt av å samarbeide med lokalt næringsliv der det er hensiktsmessig. Lillestrømbanken er kjent for å være en god partner for lokalt næringsliv og det var derfor naturlig og ønskelig for oss å starte en dialog med dem for å se om de var partneren vi var på utkikk etter», sier finansdirektør i Datek AS Karianne Bergquist.
«Vi ser på Datek som et utrolig spennende og fremtidsrettet selskap. Når de samtidig holder til i Lillestrøm og mange av de ansatte er lokale, så er dette en perfekt samarbeidspart for oss. Vi er stolte av at Datek velger å bruke oss som bank, og ser frem til en spennende fremtid i samarbeid med Datek Gruppen og det de står for både når det gjelder forretningsutvikling, deres produkter og deres lokale engasjement», sier adm. banksjef Siri Berggreen i LillestrømBanken.Fra venstre; adm.dir. Tom Scharning og finansdirektør Karianne Bergquist i Datek AS. Adm. banksjef Siri Berggren og leder bedriftsmarked Anne Wood i Lillestrømbanken.