Nei Røe Isaksen, du tar feil!

Næringsministeren er bekymret over konkurransen fra Kina - vi tar debatten!


Etter en rundreise til Asia er Næringsministeren bekymret for konkurransen fra Asia. Han påpeker at asiatiske studenter velger teknologifag i mye større grad enn norske studenter og at det vil svekke norsk og nordisk konkurransekraft i fremtiden. Vi tar debatten - les kronikken fra Tom.

Etter mer enn 30 år som leder av norske og nordiske teknologer er jeg ikke så bekymret. Norske (og nordiske) teknologer er faglig meget sterke, har samarbeidsevner og mot og vilje til å utfordre etablerte autoriteter, enten det er faglig eller fra ledere som tror de vet best. Den kulturelle tryggheten lærer du ikke på universitetet i Beijing eller Dehli – men vi som er oppvokst i Norden har den med oss helt fra fødselen.

De nordiske landene ligger på verdenstoppen i nesten alle statistikker som gjelder bruk av teknologi, elektroniske betalinger, internett-penetrasjon eller digitalisering. Samtidig er det små land og små markeder – og vi har lang erfaring med samarbeid om løsninger.

Dessuten er det relativt små forskjeller i Norden. Den såkalte Gini-koeffisienten viser at ulikhetene er små i Norden sammenliknet med de store landene i Asia. Vi har også en arbeidsmiljølov som gir god beskyttelse til arbeidstakere og en kultur der det er lov å utfordre etablerte sannheter. Jeg har ledet teknologer i norske og internasjonale bedrifter siden 1987. Det er ingen lett oppgave. Det funker ikke å gi en norsk teknolog en ordre. Han eller hun må overbevises om at det du sier gir mening. Det kan være frustrerende som leder å ha en slik bedriftskultur, men når du skal utvikle nye produkter og tjenester er man helt avhengig av små team som sitter tett sammen, personer med ulik erfaring og ikke minst at de har trygghet til å utfordre det konvensjonelle. Det er den virkelige suksessoppskriften – og den må vi ta vare på!

Jeg har selv vært med på å bygge opp globale leveransemodeller med utvikling og forvaltning i lavkostland i Asia. For en del type oppgaver som er langsiktige og forutsigbare i natur fungerer dette bra. Men skal du utvikle ny, spennende teknologi – er det «den norske utviklingsmodellen» som fungerer best.

Så, Isaksen – jeg frykter ikke Asia, men jeg ønsker meg flere norske teknologer.

Hilsen Tom

DN publiserte saken 13. mars.

Vi har tidligere skrevet om hvordan vi skal få tak på nerdene – les saken her.